Sản phẩm mới nhất

LS BKN-1P

Hình ảnh thực tế
Giá: 53,900 VND

ILEC TPCT-403: Biến dòng 3p 400A

ilec tpct-403
Giá: 352,000 VND

ILEC TPCT-203: Biến dòng 3 pha 200A

ilec tpct-203
Giá: 352,000 VND

ILEC TPCT-103: Biến dòng 3 pha 100A

biến dòng 3 pha 100a
Giá: 352,000 VND
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com