Sản phẩm mới nhất

Đông hồ 3 pha điện tử 1 giá Gelex Emic ME-40

Đồng hồ điện 3 pha điện tử
Giá có VAT: 3,366,000 VND
Giá: 3,060,000 VND

Công tơ điện tử 3 pha 100A Gelex Emic ME-42

Công tơ điện tử gelex emic me-42
Giá có VAT: 4,125,000 VND
Giá: 3,750,000 VND

Công tơ điện tử Gelex Emic ME-41

Công tơ điện tử gelex me-41
Giá có VAT: 4,125,000 VND
Giá: 3,750,000 VND

Công tơ 3x30/60A trực tiếp, 220/380V

Hình ảnh thực tế
Giá có VAT: 1,331,000 VND
Giá: 1,210,000 VND

Công tơ 3x50/100A trực tiếp, 220/380V

công tơ điện 3 pha 100a
Giá có VAT: 1,397,000 VND
Giá: 1,270,000 VND

Selec 600VPR

Hình ảnh thực tế
Giá có VAT: 484,000 VND
Giá: 440,000 VND

Selec-600PSR

Hình ảnh thực tế
Giá có VAT: 365,200 VND
Giá: 332,000 VND
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com