Bảng giá thiết bị điện

Bảng giá thiết bị điện update nhanh, độ tin cậy cao, chiết khấu chuẩn cho khách hàng tra cứu.

Cách sử dụng bảng giá: Giá list, chiết khấu, giá bán

  • Giá list, giá niêm yết: Là giá ban hành trên bảng giá của nhà phân phối. Đây là giá cơ sở để tính toán
  • Mức chiết khấu, % chiết khấu: Là tỉ lệ % giảm giá
  • Giá bán: Là giá bán thực tế

Ví dụ Mã hàng ổ cắm Panasonic WEV1582SW có giá list là 93,000. Mức chiết khấu là 30% => Giá bán là 93,000*(100 - 30)/100 = 65,100

Bảng giá thiết bị điện chi tiết

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com