Máy cắt không khí LS (ACB LS) Metasol AN-06D3-06H, AN-08D3-08H, AN-10D3-10H, AN-13D3-13H, AN-16D3-16H, AS-20E3-20H, AS-25E3-25H, AS-32E3-32H, AS-40E3-40H, AS-50F3-50H

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện LS
Results 1 - 20 of 23
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 1 of 2

LS

ls an-06d3-06h Đánh giá: 4/5

AN-06D3-06H

LS AN-06D3-06H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 630A, 65kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 24,013,000 VND
Giá: 21,830,000 VND

Thông tin sản phẩm

ls an-08d3-08h Đánh giá: 4/5

AN-08D3-08H

AN-08D3-08H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 800A, 65kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 26,609,000 VND
Giá: 24,190,000 VND

Thông tin sản phẩm

ls an-10d3-10h Đánh giá: 4/5

AN-10D3-10H

LS AN-10D3-10H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 1000A, 65kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 27,258,000 VND
Giá: 24,780,000 VND

Thông tin sản phẩm

ls an-13d3-13h Đánh giá: 4/5

AN-13D3-13H

LS AN-13D3-13H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 1250A, 65kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 27,907,000 VND
Giá: 25,370,000 VND

Thông tin sản phẩm

ls an-16d3-16h Đánh giá: 4/5

AN-16D3-16H

LS AN-16D3-16H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 1600A, 65kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 30,503,000 VND
Giá: 27,730,000 VND

Thông tin sản phẩm

ls as20e3-20h Đánh giá: 4/5

AS-20E3-20H

LS AS-20E3-20H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 2000A, 85kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 39,589,000 VND
Giá: 35,990,000 VND

Thông tin sản phẩm

ls as-25e3-25h Đánh giá: 4/5

AS-25E3-25H

LS AS-25E3-25H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 2500A, 85kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 53,867,000 VND
Giá: 48,970,000 VND

Thông tin sản phẩm

máy cắt không khí ls Đánh giá: 4/5

AS-32E3-32H

LS AS-32E3-32H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 3200A, 85kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 61,655,000 VND
Giá: 56,050,000 VND

Thông tin sản phẩm

may cat khong khi ls Đánh giá: 4/5

AS-40E3-40H

LS AS-40E3-40H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 4000A, 85kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 103,840,000 VND
Giá: 94,400,000 VND

Thông tin sản phẩm

as-50f3-50h Đánh giá: 4/5

AS-50F3-50H

LS AS-50F3-50H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 5000A, 100kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 110,330,000 VND
Giá: 100,300,000 VND

Thông tin sản phẩm

ari circuit breaker ls Đánh giá: 4/5

AS-63G3-63H

LS AS-63G3-63H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 6300A, 120kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 181,720,000 VND
Giá: 165,200,000 VND

Thông tin sản phẩm

ari circuit breaker ls Đánh giá: 4/5

LS-AN-06D4-06H

LS-AN-06D4-06H : máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 630A, 65kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 27,258,000 VND
Giá: 24,780,000 VND

Thông tin sản phẩm

ari circuit breaker ls Đánh giá: 4/5

LS-AN-08D4-08H

AN-08D4-08H : máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 800A, 65kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 29,854,000 VND
Giá: 27,140,000 VND

Thông tin sản phẩm

ari circuit breaker ls Đánh giá: 4/5

LS-AN-10D4-10H

AN-10D4-10H : máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 1000A, 65kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 31,152,000 VND
Giá: 28,320,000 VND

Thông tin sản phẩm

ari circuit breaker ls Đánh giá: 4/5

LS-AN-13D4-13H

AN-13D4-13H: máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 1250A, 65kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 32,450,000 VND
Giá: 29,500,000 VND

Thông tin sản phẩm

ari circuit breaker ls Đánh giá: 4/5

LS-AN-16D4-16H

AN-16D4-16H: máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 1600A, 65kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 35,046,000 VND
Giá: 31,860,000 VND

Thông tin sản phẩm

ari circuit breaker ls Đánh giá: 4/5

LS-AS-20E4-20H

AS-20E4-20H: máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 2000A, 85kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 46,403,500 VND
Giá: 42,185,000 VND

Thông tin sản phẩm

ari circuit breaker ls Đánh giá: 4/5

LS-AS-25E4-25H

AS-25E4-25H: máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 2500A, 85kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 63,602,000 VND
Giá: 57,820,000 VND

Thông tin sản phẩm

ari circuit breaker ls Đánh giá: 4/5

LS-AS-32E4-32H

AS-32E4-32H: máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 3200A, 85kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 74,635,000 VND
Giá: 67,850,000 VND

Thông tin sản phẩm

ari circuit breaker ls Đánh giá: 4/5

LS-AS-40E4-40H

AS-40E4-40H: máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 4000A, 85kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 129,800,000 VND
Giá: 118,000,000 VND

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com