Máy cắt không khí Schneider Masterpact NT loại NT06H13 đến NT16H14, dòng điện từ 630A đến 6300A

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Schneider
Results 1 - 19 of 19

Schneider

schneider nt06h13f2 Đánh giá: 4/5

NT06H13F2

NT06H13F2 : Máy cắt không khí Schneider 3P, 630A, Icu 42kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 59,326,300 VND
Giá: 53,933,000 VND

Thông tin sản phẩm

máy cắt không khí schneider nt08h13f2 Đánh giá: 4/5

NT08H13F2

NT08H13F2 : Máy cắt không khí Schneider 3P, 800A, Icu 42kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 64,638,200 VND
Giá: 58,762,000 VND

Thông tin sản phẩm

may cat khong khi nt10h13f2 Đánh giá: 4/5

NT10H13F2

NT10H13F2 : Máy cắt không khí Schneider 3P, 1000A, Icu 42kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 68,180,200 VND
Giá: 61,982,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider nt12h13f2 Đánh giá: 4/5

NT12H13F2

Schneider NT12H13F2 : Máy cắt không khí 3P, 1250A, Icu 42kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 74,967,200 VND
Giá: 68,152,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider nt16h13f2 Đánh giá: 4/5

NT16H13F2

Schneider NT16H13F2 : Máy cắt không khí 3P, 1600A, Icu 42kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 82,612,200 VND
Giá: 75,102,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider nt06h13d2 Đánh giá: 4/5

NT06H13D2

Schneider NT06H13D2 : Máy cắt không khí 3P, 630A, Icu 42kA, kiểu kéo ra (Drawout)

Giá có VAT: 82,348,200 VND
Giá: 74,862,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider nt08h13d2 Đánh giá: 4/5

NT08H13D2

Schneider NT08H13D2 : Máy cắt không khí 3P, 800A, Icu 42kA, kiểu kéo ra (Drawout)

Giá có VAT: 86,775,700 VND
Giá: 78,887,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider nt10h13d2 Đánh giá: 4/5

NT10H13D2 : 3P 1000A, 42kA, Fixed

Schneider NT10H13D2 : Máy cắt không khí 3P, 1000A, Icu 42kA, kiểu kéo ra (Drawout)

Giá có VAT: 91,203,200 VND
Giá: 82,912,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider nt12h13d2 Đánh giá: 4/5

NT12H13D2 : 3P 1250A, 42kA, Drawout

Schneider NT12H13D2 : Máy cắt không khí 3P, 1250A, Icu 42kA, kiểu kéo ra (Drawout)

Giá có VAT: 101,488,200 VND
Giá: 92,262,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider nt16h13d2 Đánh giá: 4/5

NT16H13D2 : 3P 1600A, 42kA, Drawout

Schneider NT16H13D2 : Máy cắt không khí 3P, 1600A, Icu 42kA, kiểu kéo ra (Drawout)

Giá có VAT: 115,193,100 VND
Giá: 104,721,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider nt06h23f2 Đánh giá: 4/5

NT06H23F2 : 3P 630A, 50kA, Fixed

Schneider NT06H23F2 : Máy cắt không khí 3P, 630A, Icu 50kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 62,637,300 VND
Giá: 56,943,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider nt08h23f2 Đánh giá: 4/5

NT08H23F2 : 3P 800A 50kA, Fixed

Schneider NT08H23F2 : Máy cắt không khí 3P, 800A, Icu 50kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 67,703,900 VND
Giá: 61,549,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider nt10h23f2 Đánh giá: 4/5

NT10H23F2 : 3P 1000A 50kA, Fixed

Schneider NT10H23F2 : Máy cắt không khí 3P, 1000A, Icu 50kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 70,106,300 VND
Giá: 63,733,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider nt12h23f2 Đánh giá: 4/5

NT12H23F2 : 3P 1250A, 50kA

Schneider NT12H23F2 : Máy cắt không khí 3P, 1250A, Icu 50kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 76,894,400 VND
Giá: 69,904,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider nt16h23f2 Đánh giá: 4/5

NT16H23F2 : 3P 1600A, 50kA, Fixed

Schneider NT16H23F2 : Máy cắt không khí 3P, 1600A, Icu 50kA, kiểu cố định (Fixed)

Giá có VAT: 84,693,400 VND
Giá: 76,994,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider nt08h23d2 Đánh giá: 4/5

NT08H23D2 : 3P 800A, 50kA, Drawout

Schneider NT08H23D2 : Máy cắt không khí 3P, 800A, Icu 50kA, kéo ra (Drawout)

Giá có VAT: 91,221,900 VND
Giá: 82,929,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider nt10h23d2 Đánh giá: 4/5

NT10H23D2 : 3P 1000A, 50kA, Drawout

Schneider NT10H23D2 : Máy cắt không khí 3P, 1000A, Icu 50kA, kéo ra (Drawout)

Giá có VAT: 97,544,700 VND
Giá: 88,677,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider nt12h23d2 Đánh giá: 4/5

NT12H23D2 : 3P 1250A, 50kA, Drawout

Schneider NT12H23D2 : Máy cắt không khí 3P, 1250A, Icu 50kA, kéo ra (Drawout)

Giá có VAT: 105,501,000 VND
Giá: 95,910,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider nt16h23d2 Đánh giá: 4/5

NT16H23D2 : 3P 1600A, 50kA, Drawout

Schneider NT16H23D2 : Máy cắt không khí 3P, 1600A, Icu 50kA, kéo ra (Drawout)

Giá có VAT: 117,726,400 VND
Giá: 107,024,000 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com