Bộ chuyển nguồn ATS Socomec

ATyS M 3s, ATyS M 6s, ATyS M 6e, ATyS 3s, ATyS 3e, ATS controller C20, C30

Nhà sản xuất:
ATS Socomec
Results 1 - 19 of 19

Socomec

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X125A

ATS Socomec ATyS 3s 3X125A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá: 8,389,700 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X125A

ATS Socomec ATyS 3s 4X125A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá: 15,990,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X160A

ATS Socomec ATyS 3s 3X160A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá: 15,502,500 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X160A

ATS Socomec ATyS 3s 4X160A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá: 15,990,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X250A

ATS Socomec ATyS 3s 3X250A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá: 19,578,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X250A

ATS Socomec ATyS 3s 4X250A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá: 19,695,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X400A

ATS Socomec ATyS 3s 3X400A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá: 26,130,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X630A

ATS Socomec ATyS 3s 3X630A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá: 32,682,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X800A

ATS Socomec ATyS 3s 3X800A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá: 46,117,500 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X1000A

ATS Socomec ATyS 3s 3X1000A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá: 50,934,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X1250A

ATS Socomec ATyS 3s 3X1250A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá: 61,347,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X1600A

ATS Socomec ATyS 3s 3X1600A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá: 76,635,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 3X1800A

ATS Socomec ATyS 3s 3X1800A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá: 102,667,500 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X400A

ATS Socomec ATyS 3s 4X400A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá: 27,534,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X630A

ATS Socomec ATyS 3s 4X630A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá: 33,598,500 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X1000A

ATS Socomec ATyS 3s 4X1000A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá: 55,107,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X800A

ATS Socomec ATyS 3s 4X800A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá: 50,388,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X1250A

ATS Socomec ATyS 3s 4X1250A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá: 51,675,000 VND

Thông tin sản phẩm

ats socomec atys 3s 1000a Đánh giá: 4/5

ATS Socomec ATyS 3s 4X1600A

ATS Socomec ATyS 3s 4X1600A, 3 vị trí, áp điều khiển 230V

Giá: 77,415,000 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com