Bộ điều khiển Deepsea Electronics

bộ điều khiển deepsea

Deepsea Electronics có những bộ điều khiển nào

  1. Bộ điều khiển máy phát điện kèm chức năng ATS
  2. Bộ điều khiển máy phát điện không có chức năng ATS
  3. Bộ điều khiển chuyển nguồn ATS Deepsea
  4. Bộ điều khiển hòa đồng bộ và chia tải máy phát


Bộ điều khiển máy phát điện kèm chức năng ATS

DSE4220, DSE 4520, DSE 4620, DSE 6020, DSE 6120, DSE 7120, DSE 7220, DSE 7320, DSE 7420. Các bộ điều khiển này dùng điều khiển, giám sát máy phát điện. Cớ thể kết hợp để điều khiển tủ điện chuyển nguồn ATS.

bộ điều khiển máy phát điện kèm ats

Bộ điều khiển máy phát điện không có chức năng ATS

DSE 701, DSE 702, DSE402, DSE 3110, DSE 3210, DSE 4210, DSE 6120, DSE 4510, DSE 4610, DSE 6010, DSE 6110, DSE 7110,DSE 7210, DSE 7310, DSE 7410. Những dòng sản phẩm này thường được sử dụng cho các máy phát điện độc lập, ví dụ máy phát điện cấp điện cho công trường thi công

bộ điều khiển máy phát điện

Bộ điều khiển chuyển nguồn ATS Deepsea

Dòng sản phẩm cho ATS: DSE330, DSE 331, DSE 334, DSE 335

bộ điều khiển máy ats deepsea

Bộ điều khiển hòa đồng bộ và chia tải máy phát

DSE 8610, DSE 8620, DSE 8660, DSE 661, DSE 8680. Các bộ điều khiển hòa đồng bộ và điều khiển phân chia tải. Tích hơp tín hiệu điều khiển bộ điều áp (AVR) và bộ điều tốc (Governor)

bộ điều khiển hòa đồng bộ

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com