Bộ điều khiển tụ bù Mikro PFRLCD120, PFRLCD80, PFR140, PFR120, PFR80, PFR60, PFR96, PFR96P

Nhà sản xuất:
Mikro Malaysia
Results 1 - 5 of 5

Mikro

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro PFR96 : Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp

Mikro PFR96 : Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp : tự động hoàn toàn, điều khiển chính xác, nhạy bén

Giá có VAT: 2,316,600 VND
Giá: 2,106,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro PFR60 : Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp

Mikro PFR60 : Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp : tự động hoàn toàn, điều khiển chính xác, nhạy bén

Giá có VAT: 2,571,800 VND
Giá: 2,338,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro PFR80 : Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp

Mikro PFR80 : Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp : tự động hoàn toàn, điều khiển chính xác, nhạy bén

Giá có VAT: 2,779,700 VND
Giá: 2,527,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro PFR120 : Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp

Mikro PFR120 : Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp : tự động hoàn toàn, điều khiển chính xác, nhạy bén

Giá có VAT: 3,164,700 VND
Giá: 2,877,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Mikro PFR140 : Bộ điều khiển tụ bù 14 cấp

Mikro PFR140 : Bộ điều khiển tụ bù 14 cấp : tự động hoàn toàn, điều khiển chính xác, nhạy bén

Giá có VAT: 3,603,600 VND
Giá: 3,276,000 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0977776611   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com