Các loại cảm biến quang trực tiếp, phản xạ gương, thu phát, sợi quang dùng để phát hiện các loại vật chất

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com