Contactor ABB: AX09, AX12, AX18, AX25, AX32, AX40, AX50, AX65, AX80, AX95, AX115, AX150, AX185, AX205, AX260, AF09, AF12, AF16, AF26, AF30, AF38, AF52...

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0977776611   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com