Contactor LS (khởi động từ LS) MC-12, MC-18, MC-32, MC-40a, MC-50A..., khóa liên động, tiếp điểm phụ...

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện LS
Results 1 - 20 of 21
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 1 of 2

LS

ls mc-6a Đánh giá: 4/5

MC-6a : Contactor LS 3P 6A

MC-6a : Contactor (khởi động từ) LS 3P 6A(1a)

Giá có VAT: 200,200 VND
Giá: 182,000 VND

Thông tin sản phẩm

ls mc-9a Đánh giá: 4/5

MC-9a : Contactor LS 3P 9A

MC-9a : Contactor (khởi động từ) LS 3P 9A(1a)

Giá có VAT: 217,100 VND
Giá: 197,400 VND

Thông tin sản phẩm

ls mc-12a Đánh giá: 4/5

MC-12a : Contactor LS 3P 12A

MC-12a : Contactor (khởi động từ) LS 3P 12A(1a)

Giá có VAT: 224,800 VND
Giá: 204,400 VND

Thông tin sản phẩm

ls mc-18a Đánh giá: 4/5

MC-18a : Contactor LS 3P 18A

MC-18a : Contactor (khởi động từ) LS 3P 18A(1a)

Giá có VAT: 348,000 VND
Giá: 316,400 VND

Thông tin sản phẩm

ls mc-9b Đánh giá: 4/5

MC-9b : Contactor LS 3P 9A

MC-9b : Contactor (khởi động từ) LS 3P 9A(1a1b)

Giá có VAT: 224,800 VND
Giá: 204,400 VND

Thông tin sản phẩm

ls mc-12b Đánh giá: 4/5

MC-12b : Contactor LS 3P 12A

MC-12b : Contactor (khởi động từ) LS 3P 12A(1a1b)

Giá có VAT: 252,600 VND
Giá: 229,600 VND

Thông tin sản phẩm

ls mc-18b Đánh giá: 4/5

MC-18b : Contactor LS 3P 18A

MC-18b : Contactor (khởi động từ) LS 3P 18A(1a1b)

Giá có VAT: 365,000 VND
Giá: 331,800 VND

Thông tin sản phẩm

ls mc-22b Đánh giá: 4/5

MC-22b : Contactor LS 3P 22A

MC-22b : Contactor (khởi động từ) LS 3P 22A(1a1b)

Giá có VAT: 448,900 VND
Giá: 408,100 VND

Thông tin sản phẩm

ls mc-32a Đánh giá: 4/5

MC-32a : Contactor LS 3P 32A

MC-32a : Contactor (khởi động từ) LS 3P 32A(2a2b)

Giá có VAT: 654,500 VND
Giá: 595,000 VND

Thông tin sản phẩm

ls mc-40a Đánh giá: 4/5

MC-40a : Contactor LS 3P 40A

MC-40a : Contactor (khởi động từ) LS 3P 40A(2a2b)

Giá có VAT: 770,000 VND
Giá: 700,000 VND

Thông tin sản phẩm

ls mc-50a Đánh giá: 4/5

MC-50a : Contactor LS 3P 50A

MC-50a : Contactor (khởi động từ) LS 3P 50A(2a2b)

Giá có VAT: 931,700 VND
Giá: 847,000 VND

Thông tin sản phẩm

ls mc-65a Đánh giá: 4/5

MC-65a : Contactor LS 3P 65A

MC-65a : Contactor (khởi động từ) LS 3P 65A(2a2b)

Giá có VAT: 1,054,900 VND
Giá: 959,000 VND

Thông tin sản phẩm

ls mc-75a Đánh giá: 4/5

MC-75a : Contactor LS 3P 75A

MC-75a : Contactor (khởi động từ) LS 3P 75A(2a2b)

Giá có VAT: 1,201,200 VND
Giá: 1,092,000 VND

Thông tin sản phẩm

ls mc-85a Đánh giá: 4/5

MC-85a : Contactor LS 3P 85A

MC-85a : Contactor (khởi động từ) LS 3P 85A(2a2b)

Giá có VAT: 1,459,200 VND
Giá: 1,326,500 VND

Thông tin sản phẩm

ls mc-100a Đánh giá: 4/5

MC-100a : Contactor LS 3P 100A

MC-100a : Contactor (khởi động từ) LS 3P 100A(2a2b)

Giá có VAT: 1,909,600 VND
Giá: 1,736,000 VND

Thông tin sản phẩm

ls mc-130a Đánh giá: 4/5

MC-130a : Contactor LS 3P 130A

MC-130a : Contactor (khởi động từ) LS 3P 130A(2a2b)

Giá có VAT: 2,306,200 VND
Giá: 2,096,500 VND

Thông tin sản phẩm

ls mc-150a Đánh giá: 4/5

MC-150a : Contactor LS 3P 150A

MC-150a : Contactor (khởi động từ) LS 3P 150A(2a2b)

Giá có VAT: 2,964,500 VND
Giá: 2,695,000 VND

Thông tin sản phẩm

ls mc-185a Đánh giá: 4/5

MC-185a : Contactor LS 3P 185A

MC-185a : Contactor (khởi động từ) LS 3P 185A(2a2b)

Giá có VAT: 3,811,500 VND
Giá: 3,465,000 VND

Thông tin sản phẩm

ls mc-225a Đánh giá: 4/5

MC-225a : Contactor LS 3P 225A

MC-225a : Contactor (khởi động từ) LS 3P 225A(2a2b)

Giá có VAT: 4,504,500 VND
Giá: 4,095,000 VND

Thông tin sản phẩm

ls mc-265a Đánh giá: 4/5

MC-265a : Contactor LS 3P 265A

MC-265a : Contactor (khởi động từ) LS 3P 265A(2a2b)

Giá có VAT: 6,121,500 VND
Giá: 5,565,000 VND

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com