Các loại contactor Schneider Electric : Tesys LC1D, Tesys LC1F... dùng cho mạch khởi động động cơ hoặc cấp nguồn cho thiết bị

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Schneider
Results 1 - 20 of 23
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 1 of 2

Schneider

schneider lc1d150 Đánh giá: 4/5

LC1D150 : Contactor 150A, 440V AC-3

LC1D150 : Contactor (khởi động từ) Schneider 150A, 440V AC-3 (động cơ xoay chiều rotor lồng sóc).

Giá có VAT: 7,063,100 VND
Giá: 6,421,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lc1d115 Đánh giá: 4/5

LC1D115 : Contactor 115A @ 440V AC-3

LC1D115 : Contactor (khởi động từ) 115A @ 440V AC-3 (dùng cho động cơ không đồng bộ)

Giá có VAT: 5,593,500 VND
Giá: 5,085,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lc1d95 Đánh giá: 4/5

LC1D95 : Contactor 95A @440V AC-3

LC1D95 : Contactor (khởi động từ) Schneider 95A @440V AC-3

Giá có VAT: 4,120,600 VND
Giá: 3,746,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lc1d80 Đánh giá: 4/5

LC1D80 : Contactor Schneider 80A @ 440V AC-3

LC1D80 : Contactor (khởi động từ) Schneider 80A @ 440V AC-3

Giá có VAT: 3,311,000 VND
Giá: 3,010,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lc1d65 Đánh giá: 4/5

LC1D65 : Contactor Schneider 65A @440V AC-3

LC1D65 : Contactor Schneider (khởi động từ) 65A @440V AC-3

Giá có VAT: 2,646,600 VND
Giá: 2,406,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lc1d50 Đánh giá: 4/5

LC1D50 : Contactor Schneider 50A @440V AC-3

LC1D50 : Contactor Schneider (khởi động từ) 50A @440V AC-3

Giá có VAT: 2,142,800 VND
Giá: 1,948,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lc1d40 Đánh giá: 4/5

LC1D40 : Contactor Schneider 40A @440V AC-3

LC1D40 : Contactor Schneider (khởi động từ) 40A @440V AC-3

Giá có VAT: 1,826,000 VND
Giá: 1,660,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lc1d38 Đánh giá: 4/5

LC1D38 : Contactor Schneider 38A @440V AC-3

LC1D38 : Contactor (khởi động từ) Schneider 38A @440V AC-3

Giá có VAT: 1,177,000 VND
Giá: 1,070,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lc1d32 Đánh giá: 4/5

LC1D32 : Contactor Schneider 32A @440V AC-3

LC1D32 : Contactor Schneider (khởi động từ) 32A @440V AC-3

Giá có VAT: 1,001,000 VND
Giá: 910,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lc1d25 Đánh giá: 4/5

LC1D25 : Contactor Schneider 25A @440V AC-3

LC1D25 : Contactor Schneider (khởi động từ) 25A @440V AC-3

Giá có VAT: 803,000 VND
Giá: 730,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lc1d18 Đánh giá: 4/5

LC1D18 : Contactor Schneider 18A @440V AC-3

LC1D18 : Contactor Schneider (khởi động từ) 18A @440V AC-3

Giá có VAT: 524,700 VND
Giá: 477,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lc1d12 Đánh giá: 4/5

LC1D12 : Contactor Schneider 12A @440V AC-3

LC1D12 : Contactor Schneider (khởi động từ) 12A @440V AC-3

Giá có VAT: 393,800 VND
Giá: 358,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lc1d09 Đánh giá: 4/5

LC1D09 : Contactor Schneider 9A @440V AC-3

LC1D09 : Contactor Schneider (khởi động từ) 9A @440V AC-3

Giá có VAT: 331,100 VND
Giá: 301,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lc1f780 Đánh giá: 4/5

LC1F780 : Contactor Schneider 780A @440V AC-3

LC1F780 : Contactor Schneider (khởi động từ) 780A @440V AC-3

Giá có VAT: 56,465,200 VND
Giá: 51,332,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lc1f630 Đánh giá: 4/5

LC1F630 : Contactor Schneider 630A @440V AC-3

LC1F630 : Contactor Schneider (khởi động từ) 630A @440V AC-3

Giá có VAT: 27,206,300 VND
Giá: 24,733,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lc1f500 Đánh giá: 4/5

LC1F500 : Contactor 500A @440V AC-3

LC1F500 : Contactor (khởi động từ) 500A @440V AC-3

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lc1f400 Đánh giá: 4/5

LC1F400 : Contactor Schneider 400A @440V AC-3

LC1F400 : Contactor Schneider (khởi động từ) 400A @440V AC-3

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lc1f330 Đánh giá: 4/5

LC1F330 : Contactor Schneider 330A @440V AC-3

LC1F330 : Contactor Schneider (khởi động từ) 330A @440V AC-3

Giá có VAT: 15,307,600 VND
Giá: 13,916,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lc1f265 Đánh giá: 4/5

LC1F265 : Contactor Schneider 265A @440V AC-3

LC1F265 : Contactor (khởi động từ) Schneider 265A @440V AC-3

Giá có VAT: 12,761,100 VND
Giá: 11,601,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider lc1f225 Đánh giá: 4/5

LC1F225 : Contactor Schneider 225A @440V AC-3

LC1F225 : Contactor (khởi động từ) Schneider 225A @440V AC-3

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0977776611   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com