Contactor Teco (khởi động từ): CU-11, CU-22, CU-32, CU-40, CU-50, CU-65, CU-80, CU-90, CN-100, CN-125, CN-150, CN-180, CN-220, CN-300, CN-400, CN-500, CN-630

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Teco
Results 1 - 19 of 19

Teco

teco cn-100 Đánh giá: 4/5

CN-630 : Contactor Teco 3P 630A

CN-630 : Contactor (khởi động từ) Teco 3P 630A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

teco cn-100 Đánh giá: 4/5

CN-500 : Contactor Teco 3P 500A

CN-500 : Contactor (khởi động từ) Teco 3P 500A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

teco cn-100 Đánh giá: 4/5

CN-400 : Contactor Teco 3P 400A

CN-400 : Contactor (khởi động từ) Teco 3P 400A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

teco cn-100 Đánh giá: 4/5

CN-300 : Contactor Teco 3P 300A

CN-300 : Contactor (khởi động từ) Teco 3P 300A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

teco cn-100 Đánh giá: 4/5

CN-220 : Contactor Teco 3P 220A

CN-220 : Contactor (khởi động từ) Teco 3P 220A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

teco cn-100 Đánh giá: 4/5

CN-180 : Contactor Teco 3P 180A

CN-180 : Contactor (khởi động từ) Teco 3P 180A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

teco cn-100 Đánh giá: 4/5

CN-150 : Contactor Teco 3P 150A

CN-150 : Contactor (khởi động từ) Teco 3P 150A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

teco cn-100 Đánh giá: 4/5

CN-125R : Contactor Teco 3P 125A

CN-125R : Contactor (khởi động từ) Teco 3P 125A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

teco cn-100 Đánh giá: 4/5

CN-100R : Contactor Teco 3P 100A

CN-100R : Contactor (khởi động từ) Teco 3P 100A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

teco cu-90 Đánh giá: 4/5

CU-90 : Contactor Teco 3P 90A

CN-90 : Contactor (khởi động từ) Teco 3P 90A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

teco cu-90 Đánh giá: 4/5

CU-80 : Contactor Teco 3P 80A

CU-80 : Contactor (khởi động từ) Teco 3P 80A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

teco cu-90 Đánh giá: 4/5

CU-65 : Contactor Teco 3P 65A

CU-65 : Contactor (khởi động từ) Teco 3P 65A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

teco cu-90 Đánh giá: 4/5

CU-50 : Contactor Teco 3P 50A

CU-50 : Contactor (khởi động từ) Teco 3P 50A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

teco cu-90 Đánh giá: 4/5

CU-40 : Contactor Teco 3P 40A

CU-40 : Contactor (khởi động từ) Teco 3P 40A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

teco cu-32r Đánh giá: 4/5

CU-32R : Contactor Teco 3P 32A

CU-32R : Contactor Teco 3P 32A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

teco cu-32r Đánh giá: 4/5

CU-22 : Contactor Teco 3P 22A

CU-22 : Contactor (khởi động từ) Teco 3P 22A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

teco cu-32r Đánh giá: 4/5

CU-18 : Contactor Teco 3P 18A

CU-18 : Contactor (khởi động từ) Teco 3P 18A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

teco cu-32r Đánh giá: 4/5

CU-16 : Contactor Teco 3P 16A

CU-16 : Contactor (khởi động từ) Teco 3P 16A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

teco cu-32r Đánh giá: 4/5

CU-11 : Contactor Teco 3P 11A

CU-11 : Contactor (khởi động từ) Teco 3P 11A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com