Chuyên cung cấp các loại đèn pha, đèn đường, đèn cao áp, đèn halogen với các mẫu mã chuyên dụng như LP-005, LP-007A, LP-003 A/B, LP-F054C, LP-Z025,...

Nhà sản xuất:
Đèn Chiếu Sáng
Results 1 - 12 of 12

Lộc Phát

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LP-005

LP-005: Bộ đèn pha metal 250/400W

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LP-007A

LP-007A: ITFFL 3012B R7S 150W (PHA007A)

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

LP-003A/B: Bộ đèn pha metal 250W - 400W Đánh giá: 4/5

LP-003A/B

LP-003A/B: Bộ đèn pha metal 250W - 400W

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LP-001B

LP-001B: Bộ đèn pha metal 70W (R7S), 150W (E27)

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LP-001

LP-001: Bộ đèn pha metal 150W (R7S), 150W (E27)

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LP-002A

LP-002A: Bộ đèn pha metal/son 150W (R7S), 150W (E27)

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LP-010A

LP-010A: Bộ đèn halogen 150W (R7S)

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LP-011B

LP-011B: Bộ đèn halogen 500W (R7S)

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LP-F056C

LP-F056C: Bộ đèn pha metal 250W - 400w

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LP-009D

LP-009D: Bộ đèn pha halogen 1000W, chóa 1000W có lưới

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LP-J049

LP-J049: Bộ đèn pha metal 1000W

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LP-F054C

LP-F054C: bộ pha sodium 150W E40, bộ đèn pha metal 250W - 400W

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com