Chuyên cung cấp các loại phụ kiện, đồng hồ gắn tủ điện để đo ample, volt, hz,...

Nhà sản xuất:
Thiết bị Taiwan
Results 1 - 11 of 11

Risesun

HÌnh ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đồng hồ Ample (BE 96x96)

Đồng hồ Ample (BE 96x96)

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

HÌnh ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đồng hồ Volt (BE 96x96)

Đồng hồ Volt (BE 96x96)

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

HÌnh ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đồng hồ Volt (BE 72x72)

Đồng hồ Volt (BE 72x72)

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

HÌnh ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đồng hồ Ample (BE 72x72)

Đồng hồ Ample (BE 72x72)

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

HÌnh ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đồng hồ Cosphi (BE-96)

Đồng hồ Cosphi (BE-96)

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

HÌnh ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Chuyển mạch Ample 3 vị trí

Chuyển mạch Ample 3 vị trí

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

HÌnh ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Chuyển mạch Volt 7 vị trí

Chuyển mạch Volt 7 vị trí

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

HÌnh ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

RT18C

Cầu chì, vỏ chì có đèn

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

HÌnh ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Timer 24h không có hộp sắt (TB-38)

Timer 24h không có hộp sắt (TB-38)

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

HÌnh ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Timer 24h có hộp sắt (TB-38)

Timer 24h có hộp sắt (TB-38)

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

HÌnh ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đèn báo led phi 22 (NLD-22)

Đèn báo led phi 22 (NLD-22)

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com