Thiết bị điện Emic

Hình ảnh thực tế

Công tơ điện Emic : CV140, CV141, MV3E4, MV2E3, cơ điện tử MV3, công tơ điện tử ME40, ME41, CE14...Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2. Cung cấp bản photo có số seri của đồng hồ (vì 8 cái chỉ có 1 bản chính). 

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com