Máy bơm nước panasonic : GP-129JXK, GP-200JXK, GP-350JA, A-130, A-200, bơm đẩy cao, bơm hút sâu, bơm tăng áp

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Panasonic
Results 1 - 7 of 7

Panasonic

panasonic gp-129jxk Đánh giá: 4/5

Panasonic GP-129JXK : 125W, 30 lit/phút, đẩy cao 20m, hút sâu 9m

Máy bơm nước Panasonic GP-129JXK : 125W, 30 lit/phút, đẩy cao 20m, hút sâu 9m

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

panasonic gp-200jxk Đánh giá: 4/5

Panasonic GP-200JXK : 45 lít/phút, hút 9m, đẩy 20m

Máy bơm hút sâu Panasonic GP-200JXK : 45 lít/phút, hút 9m, đẩy 20m, 200W.

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

máy bơm nước gp-350ja Đánh giá: 4/5

Panasonic GP-350JA : 45 lít/phút, hút 9m, đẩy 36m

Máy bơm nước đẩy cao Panasonic GP-350JA-NV5 : 45 lít/phút, hút 9m, đẩy 36m, 350W

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

panasonic a-130 jak Đánh giá: 4/5

Panasonic A-130 JAK : 35 lít/phút, hút 9m, đẩy 10m

Máy bơm tăng áp Panasonic A-130 JAK : 35 lít/phút, hút 9m, đẩy 10m, 125W

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

panasonic a-200 jak Đánh giá: 4/5

Bơm tăng áp Panasonic A-200 JAK : 45 lít/phút, hút 9m, đẩy 10m

Bơm tăng áp Panasonic A-200 JAK : 45 lít/phút, hút 9m, đẩy 10m, 200W

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

panasonic a-130 jack Đánh giá: 4/5

Panasonic A-130 JACK : Bơm tăng áp 20 lít/phút, đẩy 10m, hút 9m

Panasonic A-130 JACK : Bơm tăng áp 20 lít/phút, đẩy 10m, hút 9m, 125W

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

panasonic a-130jtx Đánh giá: 4/5

Panasonic A-130JTX : Bơm tăng áp 20 lít/phút, hút 9m, đẩy 10m

Panasonic A-130JTX : Bơm tăng áp 20 lít/phút, hút 9m, đẩy 10m, công suất 125W

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com