MCB tép 1, 2, 3, 4 pha của LS với mã hàng phổ biến như BKN, BKN-b BKH...

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện LS
Results 1 - 12 of 12

LS

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LS BKN-2P

LS BKN-2P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A (dòng cắt 6kA)

Giá có VAT: 129,400 VND
Giá: 117,600 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LS BKH-1P

LS BKH-1P: 80-125A (dòng cắt 10kA)

Giá có VAT: 164,800 VND
Giá: 149,800 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LS BKN-3P

LS BKN-3P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A (dòng cắt 6kA)

Giá có VAT: 204,100 VND
Giá: 185,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LS BKH-2P

LS BKH-2P: 80-125A (dòng cắt 10kA)

Giá có VAT: 356,500 VND
Giá: 324,100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LS BKN-4P

LS BKN-4P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A (dòng cắt 6kA)

Giá có VAT: 315,700 VND
Giá: 287,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LS BKH-3P

LS BKH-3P: 80-125A (dòng cắt 10kA)

Giá có VAT: 566,000 VND
Giá: 514,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LS BKN-b-1P

LS BKN-b-1P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A (dòng cắt 10kA)

Giá có VAT: 86,200 VND
Giá: 78,400 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LS BKH-4P

LS BKH-4P: 80-125A (dòng cắt 10kA)

Giá có VAT: 731,500 VND
Giá: 665,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LS BKN-b-2P

LS BKN-b-2P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A (dòng cắt 10kA)

Giá có VAT: 188,700 VND
Giá: 171,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LS BKN-b-3P

LS BKN-b-3P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A (dòng cắt 10kA)

Giá có VAT: 304,200 VND
Giá: 276,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LS BKN-1P

LS BKN-1P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A (dòng cắt 6kA)

Giá có VAT: 59,300 VND
Giá: 53,900 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LS BKN-b-4P

LS BKN-b-4P: 6-10-16-20-25-32-40-50-63A (dòng cắt 10kA)

Giá có VAT: 452,800 VND
Giá: 411,600 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com