MCB tép C&S Wintrip, Wintrip 2 1p,2p,3p,4p với dòng cắt 6kA và 10kA của C&S (Ấn Độ)

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện CS
Results 1 - 7 of 7

C&S

C&S-Wintrip-CSMBS1C6 Đánh giá: 4/5

MCB Wintrip 2 1P 10kA

MCb Wintrip 2, 1P, dòng điện 2~63A, icu 10kA

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

mcb wintrip 2p 10ka Đánh giá: 4/5

MCB Wintrip 2 2P, 6kA

MCb Wintrip 2, 2P, dòng điện 2~63A, icu 10kA

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

mcb wintrip 3p 10ka Đánh giá: 4/5

MCB Wintrip 2 3P, 10kA

MCb Wintrip 2, 3P, dòng điện 2~63A, icu 10kA

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

mcb wintrip 4p 6ka Đánh giá: 4/5

MCB Wintrip 2 4P 6kA

MCb Wintrip 2, 4P, dòng điện 2~63A, icu 6kA

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

mcb wintrip 2p 6k3 Đánh giá: 4/5

MCB Wintrip 2 3P, 6kA

MCb Wintrip 2, 1P, dòng điện 2~63A, icu 6kA

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

mcb wintrip 2p 6ka Đánh giá: 4/5

MCB Wintrip 2 2P, 6kA

MCb Wintrip 2, 2P, dòng điện 2~63A, icu 6kA

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

C&S-Wintrip-CSMBS1C6X Đánh giá: 4/5

MCB Wintrip 2 1P 6kA

MCb Wintrip 2, 1P, dòng điện 2~63A, icu 6kA

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com