MCB (CB tép) Mitsubishi cò dòng BH-D6 (6kA) và BHW-T10 (10kA)

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com