MCB Siemens: 5Sy 1, 5SY2, 5SY 3, 5SY 4, 5SY4, 5SY6; dòng điện 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com