MCCB ABB: Tmax XT1B, XT1C, XT1N, XT2N, XT3N, XT4N, XT5N, T4N, T5N, XT2S, XT3S, T4S, T5S, XT2h, XT4H; Formula A0A, A0B, A0C, A1A, A1B, A2B, A1C, A2C, A1N, A2N

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0977776611   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com