MCCB Schneider

mccb schneider

Aptomat Schneider Easypact EZC100B, EZC100N, EZC100F, EZC100H, EZC250N, EZC250H, EZC400N, EZC400H, CSV, Compact NSX

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Schneider
Results 1 - 20 of 142
«StartTrang trước12345678Trang sauEnd» Page 1 of 8

MCCB Schneider

easypact ezc100n 15a Đánh giá: 4/5

Schneider EZC100N 15A

Merlin Gerin EasyPact EZC100N 15A : MCCB Schneider 15A, Icu 15kA

Giá có VAT: 1,386,000 VND
Giá: 1,260,000 VND

Thông tin sản phẩm

easypact ezc100n 20a Đánh giá: 4/5

Schneider EZC100N 20A

Schneider EasyPact EZC100N 20A - EZC100N3020: MCCB Schneider 20A, Icu 15kA

Giá có VAT: 1,302,400 VND
Giá: 1,184,000 VND

Thông tin sản phẩm

easypact ezc100n 25a Đánh giá: 4/5

Schneider EZC100N 25A - EZC100N3025

EasyPact EZC100N 25A - EZC100N3025: MCCB Schneider 30A, Icu 15kA

Giá có VAT: 1,302,400 VND
Giá: 1,184,000 VND

Thông tin sản phẩm

easypact ezc100n 30a Đánh giá: 4/5

Schneider EZC100N 30A - EZC100N3030

Merlin Gerin EasyPact EZC100N 30A : MCCB Schneider 30A, Icu 15kA

Giá có VAT: 1,302,400 VND
Giá: 1,184,000 VND

Thông tin sản phẩm

merlin gerin ezc100n 40a Đánh giá: 4/5

Merlin Gerin EZC100N 40A - EZC100N3040

Merlin Gerin EasyPact EZC100N 40A (EZC100N3040) : MCCB Schneider 3P 40A, Icu 15kA

Giá có VAT: 1,302,400 VND
Giá: 1,184,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider easypact 100n 50a Đánh giá: 4/5

Schneider Easypact EZC100N3050

Schneider EasyPact EZC100N 50A (EZC100N3050): MCCB 3P 50A, Icu 15kA

Giá có VAT: 1,302,400 VND
Giá: 1,184,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider easypact ezc100n 60a Đánh giá: 4/5

Schneider Easypact EZC100N3060

Schneider EasyPact EZC100N 60A (EZC100N3060): MCCB 60A, Icu 15kA

Giá có VAT: 1,422,300 VND
Giá: 1,293,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider ezc100n3075 Đánh giá: 4/5

Schneider Easypact EZC100N 75A

Schneider EasyPact EZC100N 75A : MCCB 75A, Icu 15kA

Giá có VAT: 1,422,300 VND
Giá: 1,293,000 VND

Thông tin sản phẩm

merlin gerin ezc100n3080 Đánh giá: 4/5

Merlin Gerin EZC100N3080

Merlin Gerin EasyPact EZC100N 80A (EZC100N3080): MCCB Schneider 80A, Icu 15kA

Giá có VAT: 1,422,300 VND
Giá: 1,293,000 VND

Thông tin sản phẩm

merlin gerin ezc100n3100 Đánh giá: 4/5

Merlin Gerin EZC100N3100

Merlin Gerin EZC100N3100 : MCCB Schneider Easypact 3P 100A, Icu 15kA

Giá có VAT: 1,422,300 VND
Giá: 1,293,000 VND

Thông tin sản phẩm

merlin gerin ezc250n 100a Đánh giá: 4/5

Easypact EZC250N3100

Merlin Gerin EasyPact EZC250N 100A (EZC250N3100) : MCCB Schneider 100A, Icu 25kA

Giá có VAT: 2,445,300 VND
Giá: 2,223,000 VND

Thông tin sản phẩm

merlin gerin easypact ezc2500n Đánh giá: 4/5

Easypact EZC250N 3P 125A

Merlin Gerin EasyPact EZC100N 3P 125A : MCCB Schneider 3P, 125A, Icu 15kA

Giá có VAT: 2,587,200 VND
Giá: 2,352,000 VND

Thông tin sản phẩm

easypact ezc250n 150a 3p Đánh giá: 4/5

Easypact EZC250N 3P 150A

EasyPact EZC250N 150A : MCCB Merlin Gerin (Schneider) 150A, Icu 25kA, Ics 12.5kA theo IEC60947-2

Giá có VAT: 3,158,100 VND
Giá: 2,871,000 VND

Thông tin sản phẩm

easypact ezc250n3160 Đánh giá: 4/5

Easypact EZC250N3160

EasyPact EZC250N3160 : MCCB Schneider (Merlin Gerin) 3P 160A, Icu 15kA, Ics 12.5kA

Giá có VAT: 3,158,100 VND
Giá: 2,871,000 VND

Thông tin sản phẩm

merlin gerin ezc250n3175 Đánh giá: 4/5

Merlin Gerin EZC250N 175A - EZC250N3175

Merlin Gerin EasyPact EZC250N3175 : MCCB Schneider 175A, Icu 25kA, Ics 12.5kA

Giá có VAT: 3,275,800 VND
Giá: 2,978,000 VND

Thông tin sản phẩm

merlin gerin easypact ezc250n3200 Đánh giá: 4/5

Merlin Gerin Easypact EZC250N 200A

Merlin Gerin EasyPact EZC250N3200 : MCCB Schneider 200A, Icu 25kA, Ics 12.5kA

Giá có VAT: 3,730,100 VND
Giá: 3,391,000 VND

Thông tin sản phẩm

merlin gerin ezc250n 225a 3p Đánh giá: 4/5

Merlin Gerin EZC250N 225A - EZC250N3225

Merlin Gerin EasyPact EZC250N3225 : Aptomat Schneider 225A, 3P, Icu 25kA, Ics 12.5kA

Giá có VAT: 3,730,100 VND
Giá: 3,391,000 VND

Thông tin sản phẩm

easypact ezc250n 250a Đánh giá: 4/5

Easypact EZC250N 3P 250A

Aptomat EasyPact EZC250N3250 : MCCB Schneider 3P 250A, Icu 25kA, Ics 12.5kA

Giá có VAT: 3,730,100 VND
Giá: 3,391,000 VND

Thông tin sản phẩm

easypact ezc400n 3p 250a Đánh giá: 4/5

Easypact EZC400N 3P 250A

EasyPact EZC400N3250 : MCCB Schneider (Merlin Gerin ) 250A, Icu 36kA, Ics 18kA

Giá có VAT: 4,941,200 VND
Giá: 4,492,000 VND

Thông tin sản phẩm

merlin gerin easypact ezc00n3300 Đánh giá: 4/5

Merlin Gerin Easypact EZC400N 300A

Merlin gerin EasyPact EZC400N3300 : MCCB Schneider 300A, Icu 36kA, Ics 18kA

Giá có VAT: 5,261,300 VND
Giá: 4,783,000 VND

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12345678Trang sauEnd»Page 1 of 8
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com