Gối đỡ thanh cái

Gối đỡ dùng để gá đỡ thanh cái trong tủ điện. Các loại thông dụng như SM-25S, SM-25, SM-35, SM-40, SM-51, SM-76
gối đỡ thanh cáigối đỡ thanh cái
Đánh giá: 4/5
Giá có VAT: 5,500 VND
Giá: 5,000 VND
Nhà sản xuất: Thiết bị điện ILEC
Chi tiết

Gối đỡ thanh cái

Gối đỡ thanh cái
Mã gối đỡ Thông số kỹ thuật
SM-25S Gối đỡ cao 25mm, Đường kính 19mm, Lỗ ren 6mm
SM-25 Gối đỡ cao 25mm, Đường kính 30mm, Lỗ ren 6mm
SM-30 Gối đỡ cao 30mm, Đường kính 32mm, Lỗ ren 8mm
SM-35 Gối đỡ cao 35mm, Đường kính 32mm, Lỗ ren 8mm
SM-40 Gối đỡ cao 40mm, Đường kính 40mm, Lỗ ren 8mm
SM-51 Gối đỡ cao 51mm, Đường kính 36mm, Lỗ ren 8mm
SM-60 Gối đỡ cao 60mm, Đường kính 50mm, Lỗ ren 10mm
SM-76 Gối đỡ cao 76mm, Đường kính 50mm, Lỗ ren 10mm

Nhận xét

Thứ hai, 11 Tháng 3 2019
Thiết bị này sử dụng được
Kỹ sư điện
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0977776611   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com