Chuyên cung cấp các loại quạt và bộ lọc tủ điện, quạt hút rời, quạt gắn trên mái tủ điện, quạt hút ly tâm, bộ ổn nhiệt, giám sát độ ẩm...và nhiều hơn thế nữa.

Nhà sản xuất:
Thiết bị Leipole
Results 1 - 20 of 27
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 1 of 2

Leipole

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Leipole FK 5522.230

Leipole FK 5522.230: Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi

Giá có VAT: 346,500 VND
Giá: 315,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Leipole FK 5523.230

Leipole FK 5523.230: Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi

Giá có VAT: 437,300 VND
Giá: 397,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Leipole FK 5525.230

Leipole FK 5525.230: Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi

Giá có VAT: 907,500 VND
Giá: 825,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Leipole FK 5526.230

Leipole FK 5526.230: Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi

Giá có VAT: 1,815,000 VND
Giá: 1,650,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Leipole FK 5522.300

Leipole FK 5522.300: miếng gió có lọc bụi

Giá có VAT: 115,500 VND
Giá: 105,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Leipole FK 5525.300

Leipole FK 5525.300: miếng gió có lọc bụi

Giá có VAT: 189,800 VND
Giá: 172,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Leipole FK 5526.300

Leipole FK 5526.300: miếng gió có lọc bụi

Giá có VAT: 247,500 VND
Giá: 225,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Leipole FKL 6621.230

Leipole FKL 6621.230: Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi

Giá có VAT: 259,900 VND
Giá: 236,300 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Leipole FKL 6623.230

Leipole FKL 6623.230: Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi

Giá có VAT: 383,700 VND
Giá: 348,800 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Leipole FKL 6625.230

Leipole FKL 6625.230: Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi

Giá có VAT: 816,800 VND
Giá: 742,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Leipole FKL 6626.230

Leipole FKL 6626.230: Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi

Giá có VAT: 1,773,800 VND
Giá: 1,612,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Leipole FKL 6626.230-D

Leipole FKL 6626.230-D: Quạt hút kèm miệng gió có lọc bụi

Giá có VAT: 2,579,500 VND
Giá: 2,345,000 VND

Thông tin sản phẩm

Leipole FKL FKL6626.230 Đánh giá: 4/5

Leipole FKL 6621.300

Leipole FKL 6621.300: miếng gió có lọc bụi dành cho FKL 66

Giá có VAT: 63,600 VND
Giá: 57,800 VND

Thông tin sản phẩm

Leipole FKL FKL6626.230 Đánh giá: 4/5

Leipole FKL 6622.300

Leipole FKL 6622.300: miếng gió có lọc bụi dành cho FKL 66

Giá có VAT: 78,400 VND
Giá: 71,300 VND

Thông tin sản phẩm

Leipole FKL FKL6626.230 Đánh giá: 4/5

Leipole FKL 6623.300

Leipole FKL 6623.300: miếng gió có lọc bụi dành cho FKL 66

Giá có VAT: 107,300 VND
Giá: 97,500 VND

Thông tin sản phẩm

Leipole FKL FKL6626.230 Đánh giá: 4/5

Leipole FKL 6625.300

Leipole FKL 6625.300: miếng gió có lọc bụi dành cho FKL 66

Giá có VAT: 177,400 VND
Giá: 161,300 VND

Thông tin sản phẩm

Leipole FKL FKL6626.230 Đánh giá: 4/5

Leipole FKL 6626.300

Leipole FKL 6626.300: miếng gió có lọc bụi dành cho FKL 66

Giá có VAT: 247,500 VND
Giá: 225,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Leipole FB 9803

Leipole FB 9803: miếng gió có lọc bụi dành cho FB98

Giá có VAT: 90,800 VND
Giá: 82,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Leipole FB 9804

Leipole FB 9804: miếng gió có lọc bụi dành cho FB98

Giá có VAT: 123,800 VND
Giá: 112,500 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Leipole FB 9805

Leipole FB 9805: miếng gió có lọc bụi dành cho FB98

Giá có VAT: 198,000 VND
Giá: 180,000 VND

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com