RCBO (MCB bảo vệ quá tải và dòng rò). Nhãn hiệu ILEC
Nhà sản xuất:
Thiết bị điện ILEC
Results 1 - 6 of 6

ILEC

rcbo ilec 16a, 30ma Đánh giá: 4/5

RCBO ILEC 16A, 30mA

RCBO ILEC, bảo vệ quá dòng 16A, dòng rò 30mA

Giá có VAT: 228,800 VND
Giá: 208,000 VND

Thông tin sản phẩm

rcbo ilec 16a, 30ma Đánh giá: 4/5

RCBO ILEC 20A, 30mA

RCBO ILEC, bảo vệ quá dòng 20A, dòng rò 30mA

Giá có VAT: 228,800 VND
Giá: 208,000 VND

Thông tin sản phẩm

rcbo ilec 16a, 30ma Đánh giá: 4/5

RCBO ILEC 32A, 30mA

RCBO ILEC, bảo vệ quá dòng 32A, dòng rò 30mA

Giá có VAT: 237,600 VND
Giá: 216,000 VND

Thông tin sản phẩm

rcbo ilec 16a, 30ma Đánh giá: 4/5

RCBO ILEC 40A, 30mA

RCBO ILEC, bảo vệ quá dòng 40A, dòng rò 30mA

Giá có VAT: 237,600 VND
Giá: 216,000 VND

Thông tin sản phẩm

rcbo ilec 16a, 30ma Đánh giá: 4/5

RCBO ILEC 50A, 30mA

RCBO ILEC, bảo vệ quá dòng 50A, dòng rò 30mA

Giá có VAT: 255,200 VND
Giá: 232,000 VND

Thông tin sản phẩm

rcbo ilec 16a, 30ma Đánh giá: 4/5

RCBO ILEC 63A, 30mA

RCBO ILEC, bảo vệ quá dòng 63A, dòng rò 30mA

Giá có VAT: 255,200 VND
Giá: 232,000 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0977776611   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com