Chuyên cung cấp các loại cầu dao chống dòng rò (RCCB) với các mã hàng phổ biến như EZ9R36225, EZ9R36240, EZ9R36263....Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61008-1.

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Schneider
Results 1 - 13 of 13

Schneider

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Easy9 RCCB, 2P, 230V, 30 - 300mA

Bảo vệ chống dòng rò - Bảo vệ chống giật - Tuân theo tiêu chuẩn IEC 60898 - 1 - Số lần đóng ngắt (O-C) + Bằng điện: 4,000 lần + Bằng cơ khí: 10,000...

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Easy9 RCCB, 4P, 230V, 30mA

Bảo vệ chống dòng rò - Bảo vệ chống giật - Tuân theo tiêu chuẩn IEC 60898 - 1 - Số lần đóng ngắt (O-C) + Bằng điện: 4,000 lần + Bằng cơ khí: 10,000...

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Acti9 iIDK RCCB, 2P, 240V, 30mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Acti9 iIDK RCCB, 2P, 240V, 300mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Acti9 iIDK, RCCB 4P, 415V, 30mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Acti9 iIDK, RCCB 4P, 415V, 300mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Acti9 iID RCCB, 2P, 240V, 30mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Acti9 iID RCCB, 2P, 240V, 100mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Acti9 iID RCCB, 2P, 240V, 300mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Acti 9 iID RCCB, 4P, 415V, 30mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Acti 9 iID RCCB, 4P, 415V, 100mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Acti 9 iID RCCB, 4P, 415V, 300mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Acti 9 iID RCCB, 4P, 415V, 300[S]mA

Cầu dao chống dòng rò (RCCB). Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com