Cầu dao chống giật của LS loại 2, 3, 4 pha có các mã hàng tiêu biểu như 32GRc, EBS52Fb, EBN52c, EBN53c, EBN803c,...

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện LS
Results 1 - 20 of 24
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 1 of 2

LS

Hình ảnh minh họa Đánh giá: 4/5

LS-32GRc

LS-32GRc: cầu dao chống rò điện loại 2 pha

Giá có VAT: 232,100 VND
Giá: 211,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LS-32GRhd

LS-32GRhd: cầu dao chống rò điện loại 2 pha

Giá có VAT: 202,400 VND
Giá: 184,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LS-32KGRd

LS-32KGRd: cầu dao chống rò điện loại 2 pha

Giá có VAT: 222,200 VND
Giá: 202,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh minh họa Đánh giá: 4/5

LS-EBS52Fb

LS-EBS52Fb: cầu dao chống rò điện loại 2 pha

Giá có VAT: 474,100 VND
Giá: 431,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh minh họa Đánh giá: 4/5

LS-EBE102Fb

LS-EBE102Fb: cầu dao chống rò điện loại 2 pha

Giá có VAT: 688,600 VND
Giá: 626,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh minh họa Đánh giá: 4/5

LS-EBN52c

LS-EBN52c: cầu dao chống rò điện loại 2 pha

Giá có VAT: 908,600 VND
Giá: 826,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh minh họa Đánh giá: 4/5

LS-EBN102c

LS-EBN102c: cầu dao chống rò điện loại 2 pha

Giá có VAT: 1,503,700 VND
Giá: 1,367,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh minh họa Đánh giá: 4/5

LS-EBN202c

LS-EBN202c: cầu dao chống rò điện loại 2 pha

Giá có VAT: 3,304,400 VND
Giá: 3,004,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh minh họa Đánh giá: 4/5

LS-EBN53c

LS-EBN53c: cầu dao chống rò điện loại 3 pha

Giá có VAT: 1,144,000 VND
Giá: 1,040,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh minh họa Đánh giá: 4/5

LS-EBN103c

LS-EBN103c: cầu dao chống rò điện loại 3 pha

Giá có VAT: 1,773,200 VND
Giá: 1,612,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh minh họa Đánh giá: 4/5

LS-EBN203c

LS-EBN203c: cầu dao chống rò điện loại 3 pha

Giá có VAT: 3,787,300 VND
Giá: 3,443,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh minh họa Đánh giá: 4/5

LS-EBN403c

LS-EBN403c: cầu dao chống rò điện loại 3 pha

Giá có VAT: 7,126,900 VND
Giá: 6,479,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh minh họa Đánh giá: 4/5

LS-EBN803c

LS-EBN803c: cầu dao chống rò điện loại 3 pha

Giá có VAT: 12,714,900 VND
Giá: 11,559,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh minh họa Đánh giá: 4/5

LS-EBN803c 800A

LS-EBN803c 800A: cầu dao chống rò điện loại 3 pha

Giá có VAT: 12,714,900 VND
Giá: 11,559,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh minh họa Đánh giá: 4/5

LS-EBN104c

LS-EBN104c: cầu dao chống rò điện loại 4 pha

Giá có VAT: 2,552,000 VND
Giá: 2,320,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh minh họa Đánh giá: 4/5

LS-EBS104c

LS-EBS104c: cầu dao chống rò điện loại 4 pha

Giá có VAT: 2,918,300 VND
Giá: 2,653,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh minh họa Đánh giá: 4/5

LS-EBS204c

LS-EBS204c: cầu dao chống rò điện loại 4 pha

Giá có VAT: 5,623,200 VND
Giá: 5,112,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh minh họa Đánh giá: 4/5

LS-EBS404c

LS-EBS404c: cầu dao chống rò điện loại 4 pha

Giá có VAT: 10,297,100 VND
Giá: 9,361,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh minh họa Đánh giá: 4/5

LS RKP 1P+N

LS RKP 1P+N: cầu dao chống rò điện

Giá có VAT: 339,900 VND
Giá: 309,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh minh họa Đánh giá: 4/5

LS RKS 1P+N

LS RKS 1P+N: cầu dao chống rò điện

Giá có VAT: 700,700 VND
Giá: 637,000 VND

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0977776611   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com