Role bảo vệ Selec (protect relay): ELR600, VPR604, 600VPR,...

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Selec
Results 1 - 12 of 12

Selec

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-ELR600

Selec-ELR600: Relay bảo vệ dòng rò và chạm đất

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-CBCT70

Selec-CBCT70: CBCT dùng cho Relay bảo vệ dòng rò 900ELR

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-VPR604

Selec-VPR604: Relay bảo vệ điện áp

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-CPR605

Selec-CPR605: Relay bảo vệ quá dòng

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec 600VPR

Selec-600VPR: Relay bảo vệ điện áp, dùng tín hiệu 3 dây L-L.

Giá có VAT: 484,000 VND
Giá: 440,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-900ELR

Selec-900ELR: Relay bảo vệ dòng rò và chạm đất. Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh ray

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-CBCT120

Selec-CBCT120: CBCT dùng cho Relay bảo vệ dòng rò 900ELR

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-900VPR

Selec-900VPR: Rơ le bảo vệ điện áp và tần số. Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh ray

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-900CPR-1-230V

Selec-900CPR-1-230V: Rơ le bảo vệ quá dòng 1 pha. Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh ray

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-900CPR-3-230V

Selec-900CPR-3-230V: Rơ le bảo vệ quá dòng 3 pha. Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh ray

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-VPRA2M

Selec-VPRA2M: Rơ le bảo vệ điện áp. Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh ray

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Selec-600PSR

Selec 600PSR : Relay bảo vệ mất pha, đảo pha lắp Din rail, ngõ ra 1 CO, tác động khi điện áp dưới 70%, thời gian tác động 100ms

Giá có VAT: 365,200 VND
Giá: 332,000 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com