RƠ LE THỜI GIAN AUTONICS

Timer Autonics: AT8N, AT8PMN, AT8SDN, AT11DN, LE8N, ATE, LE4S, FSE, LE7M

rơ le thời gian autonics

RƠ LE THỜI GIAN ANALOG AUTONICS

relay thời gian autonics loại analog
Mã Timer Thông số kỹ thuật
AT8N 8 chân tròn, On delay Timer, Chỉnh được thời gian Giờ, kích thước 48x48mm
AT8PSN 8 chân tròn, Off delay, Thời gian 10 giây, Ngõ ra 2 relay delay, kích thước 48x48mm
AT8PMN 8 chân tròn, Off delay, Thời gian 10 phút, Ngõ ra 2 relay delay, kích thước 48x48mm
AT8SDN 8 chân tròn, On delay, chuyên dụng cho chuyển đổi Sao / Tam giác, kích thước 48x48mm
AT11DN 11 chân tròn, On delay Timer, Chỉnh được thời gian Giờ, phút giây. Ngõ ra 2 bộ tiếp điểm một bộ trễ, một bộ chỉnh được tức thời hoặc trễ. Điều khiển Start/Reset/Inhibit Kích thước 48x48mm,
ATE8-41
Mã cũ ATE
8 chân tròn, On delay, Chỉnh 1 giây/ 10 giây / 1 phút / 10 phút / 1 giờ. Ngõ ra 1 relay tức thời và 1 relay trễ
ATE8-43
Mã cũ ATE
8 chân tròn, On delay, Chỉnh 3 giây/ 30 giây / 3 phút / 30 phút / 3 giờ. Ngõ ra 1 relay tức thời và 1 relay trễ
ATE8-46
Mã cũ ATE
8 chân tròn, On delay, Chỉnh 6 giây/ 60 giây / 6 phút / 60 phút / 6 giờ. Ngõ ra 1 relay tức thời và 1 relay trễ
ATS8W-41 8 chân tròn, Timer đôi On delay 2 núm chỉnh, Chỉnh 1 giây/ 10 giây / 1 phút / 10 phút / 1 giờ / 10 giờ.
ATS8W-46 8 chân tròn, Timer đôi On delay 2 núm chỉnh, Chỉnh 6 giây/ 60 giây / 6 phút / 60 phút / 6 giờ / 60 giờ.

Role thời gian hiện số Autonics

Role thời gian hiện số Autonics (digital timers)
Mã Timer Thông số kỹ thuật
FS4E Hiện 4 số LED, đặt bằng 4 số cơ, điều khiển Inhibit, Reset, ngõ ra 2 relay, kích thước W48 x H48
LE3S Hiện 3 số LED, đặt bằng 3 số cơ + 1 số cơ chỉnh đơn vị, điều khiển Start, Reset, ngõ ra 1 relay, kích thước W48 x H48
LE3SA Hiện 3 số LED, đặt bằng 3 số cơ + 1 số cơ chỉnh đơn vị, ngõ ra 2 relay trễ, kích thước W48 x H48
LE3SB Hiện 3 số LED, đặt bằng 3 số cơ + 1 số cơ chỉnh đơn vị, ngõ ra 1 relay trễ + 1 relay tức thời, kích thước W48 x H48
LE4S Hiện 2 hàng 4 số LCD, điều khiển Start, Reset, Inhibit, ngõ ra 1 relay trễ, kích thước W48 x H48
LE7M Hiện 2 hàng 4 số LCD, điều khiển Start, Reset, Inhibit, ngõ ra 1 relay trễ, kích thước W72 x H72

Đồng hồ đếm thời gian chạy máy Autonics

Đồng hồ đếm thời gian chạy máy Autonics
Mã Timer Thông số kỹ thuật
LE8N-BN Ngõ vào contact, có pin nuôi, kích thước W48 x H24
LE8N-BF Ngõ vào 24-240VAC, 6-24VDC, có pin nuôi, kích thước W48 x H24
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com