Terminal block (cầu đấu, cầu nối điện) hiệu Connectwell, đáp ứng mọi yêu cầu về đấu nối tủ điều khiển chuyên nghiệp. Bao gồm các mã CT U Series, EP2.5, PP6/10U,...

Nhà sản xuất:
Terminal Block
Results 1 - 11 of 11

Connectwell

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

CTS U Series

CTS U Series: Phiến nối (U Series) kiểu bắt vít

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Miếng chặn cuối: EP U Series

Miếng chặn cuối: EP U Series

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Miếng chia: PP U Series

Miếng chia: PP U Series

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Miếng cách ly: SP U Series

Miếng cách ly: SP U Series

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Phiến đa kết nối: CMC

Phiến đa kết nối: CMC

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Miếng chặn cuối: EPCMC

Miếng chặn cuối: EPCMC

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Phiến nối 2 mức: CDL4U Series

Phiến nối 2 mức: CDL4U Series

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Miếng chặn cuối: EPCDL4U

Miếng chặn cuối: EPCDL4U

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Miếng chia: SPCDL4U

Miếng chia: SPCDL4U

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Phiến nối 2 mức offset: ODL4U/A

Phiến nối 2 mức offset: ODL4U/A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Miếng chặn cuối: EPODL4U

Miếng chặn cuối: EPODL4U

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com