Ingesco CDR-1

Ingesco CDR-1: Thiết bị đếm sét của hãng INGESCO(TÂY BAN NHA)
Hình ảnh thực tếIngesco CDR-1
Đánh giá: 4/5
Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND
Nhà sản xuất: Thiết bị thu sét Ingesco
Mô tả

Thiết bị đếm sét củahãng INGESCO (TÂY BAN NHA)