FUSE CUT-OUT (CẦU CHÌ TỰ RƠI), LOAD BREAK FCO (DAO CẮT TẢI )

 

Nhà sản xuất:
Thiết bị trung thế
Results 1 - 13 of 13

Cầu chì tự rơi FCO

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

FCO sứ 27kV, 100A, đường rò 320mm

FCO sứ 27kV, 100A, đường rò 320mm

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

FCO sứ 27kV, 200A, đường rò 320mm

FCO sứ 27kV, 200A, đường rò 320mm

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

FCO sứ 27kV, 100A, đường rò 430mm

FCO sứ 27kV, 100A, đường rò 430mm

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

FCO sứ 27kV, 200A, đường rò 430mm

FCO sứ 27kV, 200A, đường rò 430mm

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

FCO Polimer 27kV, 100A, đường rò 620mm

FCO Polimer 27kV, 100A, đường rò 620mm

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

FCO Polimer 27kV, 200A, đường rò 620mm

FCO Polimer 27kV, 200A, đường rò 620mm

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

FCO sứ 35kV

FCO sứ 35kV

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LBFCO sứ 27kV, 100A, đường rò 320mm

LBFCO sứ 27kV, 100A, đường rò 320mm

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LBFCO sứ 27kV, 200A, đường rò 320mm

LBFCO sứ 27kV, 200A, đường rò 320mm

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LBFCO sứ 27kV, 100A, đường rò 430mm

LBFCO sứ 27kV, 100A, đường rò 430mm

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LBFCO sứ 27kV, 200A, đường rò 430mm

LBFCO sứ 27kV, 200A, đường rò 430mm

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LBFCO Polimer 27kV, 100A, đường rò 620mm

LBFCO Polimer 27kV, 100A, đường rò 620mm

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

LBFCO Polimer 27kV, 200A, đường rò 620mm

LBFCO Polimer 27kV, 200A, đường rò 620mm

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com