Tụ bù Ducati (Italy) Modulo, Modulo XD, điện áp 415VAC, 450VAC

Nhà sản xuất:
Ducati Italy
Results 1 - 5 of 5

Ducati

Ducati Modulo XD 416462200 Đánh giá: 4/5

Ducati Modulo XD 416462100

Ducati Modulo XD 416462100 : Tụ khô 415VAC, 10kvar

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Ducati Modulo XD 416462200 Đánh giá: 4/5

Ducati Modulo XD 416462260: Tụ bù 20Kvar

Ducati Modulo XD 416462260 : Tụ khô 415VAC, 20kvar

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Ducati Modulo XD 416462200 Đánh giá: 4/5

Ducati Modulo XD 416462200

Ducati Modulo XD 416462200 : Tụ khô 415VAC, 15kvar

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Ducati Modulo XD 416462200 Đánh giá: 4/5

Ducati Modulo XD 416462310: Tụ bù 25Kvar

Ducati Modulo XD 416462310 : Tụ khô 415VAC, 25kvar

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Ducati Modulo XD 416462200 Đánh giá: 4/5

Ducati Modulo XD 416462360 - Tụ bù 30Kvar

Ducati Modulo XD 416462360 : Tụ khô 415VAC, 30kvar

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com