Tụ bù Epcos khô 440V Phasecap, Phicap, Deltacap, Polecap

Nhà sản xuất:
Tụ bù Epcos
Results 1 - 5 of 5

Epcos

epcos mkd440-D-20.8 Đánh giá: 4/5

MKD440-D-20.8: Tụ bù Epcos DeltaCap 20Kvar 440V

MKD440-D-20.8: Tụ bù Epcos DeltaCap 20Kvar 440V

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

epcos mkd440-D-20.8 Đánh giá: 4/5

MKD440-D-25.0: Tụ bù Epcos DeltaCap 25Kvar 440V

MKD440-D-25.0: Tụ bù Epcos DeltaCap 25Kvar 440V 50Hz

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

epcos mkd440-D-20.8 Đánh giá: 4/5

MKD440-D-30.0 : Tụ bù Epcos DeltaCap 30Kvar 440V

MKD440-D-30.0: Tụ bù Epcos DeltaCap 30Kvar 440V 50Hz

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

epcos mkd440-D-20.8 Đánh giá: 4/5

MKD440-D-10.0: Tụ bù Epcos DeltaCap 10Kvar 440V 50Hz

MKD440-D-10.0: Tụ bù Epcos DeltaCap 10Kvar 440V 50Hz

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

epcos mkd440-D-20.8 Đánh giá: 4/5

MKD440-D-15.0: Tụ bù Epcos DeltaCap 15Kvar 440V 50Hz

MKD440-D-15.0: Tụ bù Epcos DeltaCap 15Kvar 440V 50Hz

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com