Tụ bù Epcos

tụ bù epcos

Tụ bù Epcos khô 440V Phasecap, Phicap, Deltacap, Polecap

Tụ bù Epcos khô 440V Deltacap

Mã tụ bù Công suất Điện áp - Tần số Dòng điện (A) Điện dung (uF) Kích thước (DxH)
MKD440-D-5.0 5kvar 440V - 50Hz 6.6 82 NA
MKD440-D-10.0 10kvar 440V - 50Hz 13.1 3x55uF 75 x 275
MKD440-D-15.0 15kVar 440V - 50Hz 19.7 3x82u 85 x 275
MKD440-D-20.8 20kVar 440V - 50Hz 27.3 3x114uF 85 x 350
MKD440-D-25.0 25kVar 440V - 50Hz 32.8 3x137uF 85 x 350
MKD440-D-30.0 30kVar 440V - 50Hz 39.4 3x164uF 96 x 350

Tụ bù Epcos khô 440V Phasecap

Mã tụ bù Công suất Điện áp - Tần số Dòng điện (A) Điện dung (uF) Kích thước (DxH)
MKK440-D-5.0 5kvar 440V - 50Hz 6.6 82 NA
MKK440-D-10.0 10kvar 440V - 50Hz 13.1 3x55uF NA
MKK440-D-15.0 15kVar 440V - 50Hz 19.7 3x82u NA
MKD440-D-20.8 20kVar 440V - 50Hz 27.3 3x114uF NA
MKK440-D-25.0 25kVar 440V - 50Hz 32.8 3x137uF NA
MKK440-D-30.0 30kVar 440V - 50Hz 39.4 3x164uF NA
Nhà sản xuất:
Tụ bù Epcos
Results 1 - 5 of 5

Epcos

epcos mkd440-D-20.8 Đánh giá: 4/5

MKD440-D-20.8: Tụ bù Epcos DeltaCap 20Kvar 440V

MKD440-D-20.8: Tụ bù Epcos DeltaCap 20Kvar 440V

Giá có VAT: 748,000 VND
Giá: 680,000 VND

Thông tin sản phẩm

epcos mkd440-D-20.8 Đánh giá: 4/5

MKD440-D-25.0: Tụ bù Epcos DeltaCap 25Kvar 440V

MKD440-D-25.0: Tụ bù Epcos DeltaCap 25Kvar 440V 50Hz

Giá có VAT: 880,000 VND
Giá: 800,000 VND

Thông tin sản phẩm

epcos mkd440-D-20.8 Đánh giá: 4/5

MKD440-D-30.0 : Tụ bù Epcos DeltaCap 30Kvar 440V

MKD440-D-30.0: Tụ bù Epcos DeltaCap 30Kvar 440V 50Hz

Giá có VAT: 1,056,000 VND
Giá: 960,000 VND

Thông tin sản phẩm

epcos mkd440-D-20.8 Đánh giá: 4/5

MKD440-D-10.0: Tụ bù Epcos DeltaCap 10Kvar 440V 50Hz

MKD440-D-10.0: Tụ bù Epcos DeltaCap 10Kvar 440V 50Hz

Giá có VAT: 484,000 VND
Giá: 440,000 VND

Thông tin sản phẩm

epcos mkd440-D-20.8 Đánh giá: 4/5

MKD440-D-15.0: Tụ bù Epcos DeltaCap 15Kvar 440V 50Hz

MKD440-D-15.0: Tụ bù Epcos DeltaCap 15Kvar 440V 50Hz

Giá có VAT: 610,500 VND
Giá: 555,000 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com