Tụ bù Samwha dầu 415V (SMB-45020KT, SMB-45025KT, SMB-45030KT...), tụ Samwha khô (RMC-445200KT, RMC-445250KT, RMC-445300KT)

Nhà sản xuất:
Samwha Korea
Results 1 - 10 of 10

Samwha

Samwha RMC-445100KT Đánh giá: 4/5

RMC-445100KT

Samwha RMC-445100KT : Tụ bù khô 3 pha 440V, 10kVar, hình dáng trụ tròn

Giá có VAT: 528,000 VND
Giá: 480,000 VND

Thông tin sản phẩm

Samwha RMC-445150KT Đánh giá: 4/5

RMC-445150KT

Samwha RMC-445150KT : 3 pha 440V, 15kVar, 50/60Hz

Giá có VAT: 682,000 VND
Giá: 620,000 VND

Thông tin sản phẩm

Samwha RMC-445200KT Đánh giá: 4/5

RMC-445200KT

Tụ bù khô Samwha RMC-445200KT : 3 pha 440V, 20kVar, 50/60Hz

Giá có VAT: 770,000 VND
Giá: 700,000 VND

Thông tin sản phẩm

Samwha RMC-445250KT Đánh giá: 4/5

RMC-445250KT

Samwha RMC-445250KT : Tụ bù khô 3 pha 440V, 25kVar, 50/60Hz

Giá có VAT: 907,500 VND
Giá: 825,000 VND

Thông tin sản phẩm

Samwha RMC-445300KT Đánh giá: 4/5

RMC-445300KT

Samwha RMC-445300KT : Tụ bù khô 3 pha 440V, 30kVar, hình dáng trụ tròn

Giá có VAT: 1,089,000 VND
Giá: 990,000 VND

Thông tin sản phẩm

Samwha SMS-415010KT Đánh giá: 4/5

SMS-415010KT

SMS-415010KT : Tụ bù Samwha dầu điện áp 3 pha 415V, 10Kvar, 50/60Hz

Giá có VAT: 484,000 VND
Giá: 440,000 VND

Thông tin sản phẩm

Samwha SMS-415010KT Đánh giá: 4/5

SMS-415015KT

SMS-415015KT : Tụ bù Samwha dầu điện áp 3 pha 415V, 15Kvar, 50/60Hz

Giá có VAT: 726,000 VND
Giá: 660,000 VND

Thông tin sản phẩm

Samwha SMS-415010KT Đánh giá: 4/5

SMB-415030KT

SMB-415030KT : Tụ bù Samwha dầu điện áp 3 pha 415V, 30Kvar, 50/60Hz

Giá có VAT: 1,452,000 VND
Giá: 1,320,000 VND

Thông tin sản phẩm

Samwha SMS-415010KT Đánh giá: 4/5

SMB-415040KT

SMB-415040KT : Tụ bù Samwha dầu điện áp 3 pha 415V, 40Kvar, 50/60Hz

Giá có VAT: 1,936,000 VND
Giá: 1,760,000 VND

Thông tin sản phẩm

Samwha SMS-415010KT Đánh giá: 4/5

SMB-415050KT

SMB-415050KT : Tụ bù Samwha dầu điện áp 3 pha 415V, 50Kvar, 50/60Hz

Giá có VAT: 2,420,000 VND
Giá: 2,200,000 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com