Tụ bù Schneider

Gồm Tụ bù Schneider Easycan (loại tải thường ) và Varplus can (loại tải nặng)

tụ bù schneider
Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Schneider
Results 1 - 10 of 10

Schneider

easycan blrcs100a120b44s Đánh giá: 4/5

Schneider BLRCS100A120B44S: Tụ bù 10kvar 440v

Schneider BLRCS100A120B44S: Tụ bù easycan 10kvar 440v

Giá có VAT: 786,500 VND
Giá: 715,000 VND

Thông tin sản phẩm

easycan blrcs150a180b44s Đánh giá: 4/5

EasyCan BLRCS150A180B44S: Tụ bù 15kvar 440V

EasyCan BLRCS150A180B44S: Tụ bù Schneider 15kvar 440V

Giá có VAT: 1,067,000 VND
Giá: 970,000 VND

Thông tin sản phẩm

easycan blrcs200a240b44s Đánh giá: 4/5

EasyCan BLRCS200A240B44S: Tụ bù 20kvar 440V

Schneider BLRCS200A240B44S: Tụ bù easycan 20kvar 440V

Giá có VAT: 1,287,000 VND
Giá: 1,170,000 VND

Thông tin sản phẩm

easycan blrcs250a300b44s Đánh giá: 4/5

Schneider BLRCS250A300B44S: Tụ bù 25kvar 440V

Schneider BLRCS250A300B44S: Tụ bù easycan 25kvar 440V

Giá có VAT: 1,507,000 VND
Giá: 1,370,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider-blrcs303a364b44s Đánh giá: 4/5

Schneider BLRCS303A364B44S: Tụ bù 30kvar 440v

Schneider BLRCS303A364B44S: Tụ bù easycan 30kvar 440v

Giá có VAT: 1,826,000 VND
Giá: 1,660,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider blrcH200a240b44 Đánh giá: 4/5

Schneider BLRCH200A240B44: Tụ bù 20kvar 440V tải nặng

Schneider BLRCH200A240B44: Tụ bù 20kvar 440V tải nặng (VarPlus Can)

Giá có VAT: 1,650,000 VND
Giá: 1,500,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider blrch250a300b44 Đánh giá: 4/5

Tụ bù Schneider 25Kvar BLRCH250A300B44

Tụ bù Varplus can 25kvar 440V tải nặng (Heavy Duty)

Giá có VAT: 2,068,000 VND
Giá: 1,880,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider blrch300a000b44 Đánh giá: 4/5

Tụ bù Schneider 30Kvar BLRCH300A000B44

Tụ bù Varplus can 30kvar 440V tải nặng (Heavy Duty)

Giá có VAT: 2,475,000 VND
Giá: 2,250,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider blrch400a480b44 Đánh giá: 4/5

Tụ bù Schneider 40Kvar BLRCH400A480B44

Tụ bù Varplus can BLRCH400A480B44 40kvar 440V tải nặng (Heavy Duty)

Giá có VAT: 3,223,000 VND
Giá: 2,930,000 VND

Thông tin sản phẩm

schneider blrch500a000b44 Đánh giá: 4/5

Tụ bù Schneider 50Kvar BLRCH500A000B44

Tụ bù Varplus can BLRCH500A000B44 50kvar 440V tải nặng (Heavy Duty)

Giá có VAT: 3,905,000 VND
Giá: 3,550,000 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com