Tụ bù Shizuki gồm các loại RFA-4, RG-2, RF-T (RFT44015D, RFT44020D, RFT44025D)

Nhà sản xuất:
Shizuki Electric
Results 1 - 7 of 7

Shizuki

rf-t Đánh giá: 4/5

RF-T-4-415VAC-10Kvar

RF-T-415VAC-10Kvar : Tụ bù Shizuki RF-T, 415VAC, 10Kvar, 50Hz

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

rf-t Đánh giá: 4/5

RF-T-415VAC-15Kvar

RF-T-415VAC-15Kvar : Tụ bù Shizuki RF-T, 415VAC, 15Kvar, 50Hz

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

rf-t Đánh giá: 4/5

RF-T-415VAC-20Kvar

RF-T-415VAC-20Kvar : Tụ bù Shizuki RF-T, 415VAC, 10Kvar, 50Hz

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

rf-t Đánh giá: 4/5

RF-T-415VAC-25Kvar

RF-T-415VAC-25Kvar : Tụ bù Shizuki RF-T, 415VAC, 25Kvar, 50Hz

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

rf-t Đánh giá: 4/5

RF-T-415VAC-30Kvar

RF-T-415VAC-30Kvar : Tụ bù Shizuki RF-T, 415VAC, 30Kvar, 50Hz

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

rfa-4 Đánh giá: 4/5

RFA-415VAC-40Kvar

RFA-4-415VAC-40Kvar : Tụ bù Shizuki RFA-4, 415VAC, 40Kvar, 50Hz

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

rfa-4 Đánh giá: 4/5

RFA-5-415VAC-50Kvar

RFA-5-415VAC-50Kvar : Tụ bù Shizuki RFA-5, 415VAC, 50Kvar, 50Hz

Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com