Gồm có contactor khởi động dạng thường (TC1D09, TC1D12, TC1D18, TC1D25, TC1D32, TC1D40, TC1D50, TC1D65, TC1D80, TC1D95, LC1F115, LC1F130, LC1F150, LC1F220, LC1F265....) 

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện C&S
Results 1 - 20 of 27
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 1 of 2

C&S

TC1D0910: Contactor 9A, 1NO

TC1D0910: Contactor 9A, 1NO, 3 tiếp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TC1D1210: Contactor 12A, 1NO

TC1D1210: Contactor 12A, 1NO, 3 tiếp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TC1D1810: Contactor 18A, 1NO

TC1D1810: Contactor 18A, 1NO, 3 tiếp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TC1D2510: Contactor 25A, 1NO

TC1D2510: Contactor 25A, 1NO, 3 tiếp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TC1D3210: Contactor 32A, 1NO

TC1D3210: Contactor 32A, 1NO, 3 tiếp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TC1D9511: Contactor 95A, 1NO+1NC

TC1D9511: Contactor 95A, 1NO+1NC, 3...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TC1D8011: Contactor 80A, 1NO+1NC

TC1D8011: Contactor 80A, 1NO+1NC, 3...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TC1D6511: Contactor 65A, 1NO+1NC

TC1D6511: Contactor 65A, 1NO+1NC, 3...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TC1D5011: Contactor 50A, 1NO+1NC

TC1D5011: Contactor 50A, 1NO+1NC, 3...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TC1D4011: Contactor 40A, 1NO+1C

TC1D4011: Contactor 40A, 1NO+1C, 3 tiếp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TC1D3211: Contactor 32A, 1NO+1NC

TC1D3211: Contactor 32A, 1NO+1NC, 3...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TC1D2511: Contactor 25A, 1NO+1NC

TC1D2511: Contactor 25A, 1NO+1NC, 3...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TC1D1811: Contactor 18A, 1NO+1NC

TC1D1811: Contactor 18A, 1NO+1NC, 3...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TC1D1211: Contactor 12A, 1NO+1NC

TC1D1211: Contactor 12A, 1NO+1NC, 3...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

TC1D0911: Contactor 9A, 1NO+1NC

TC1D0911: Contactor 9A, 1NO+1NC, 3 tiếp...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1FDP115 : contactor 115A

LC1FDP115: Contactor (khởi động từ)...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1FDP13011: contactor 130A

LC1FDP13011: Contactor 130A, 1NO, 1NC

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1FDP15011 : contactor 150A

LC1FDP150: Contactor 150A, 1NO + 1NC

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1FDP18511: contactor 185A

LC1FDP18511: Contactor (khởi động...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

LC1FDP22511: Contactor 225A

LC1FDP225: Contactor (khởi động từ 3P...

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com