Chuyên cung cấp các loại biến dòng đo lường dạng vuông MFO, biến dòng bảo vệ dạng băng quấn.

Nhà sản xuất:
Thiết bị Taiwan
Results 1 - 2 of 2

Risesun

HÌnh ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Biến dòng đo lường - dạng vuông MFO

Biến dòng đo lường - dạng vuông MFO

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

HÌnh ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Biến dòng bảo vệ - băng quấn PR

Biến dòng bảo vệ - băng quấn PR

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com