Biến dòng

biến dòng

Biến dòng là gì

Là thiết bị điện dùng cho các thiết bị đo đếm điện năng, đo dòng điện xoay chiều

Tại sao lại phải dùng biến dòng

Nguyên lý của đo dòng điện là mắc nối tiếp. Việc lắp nối tiếp đói với dòng điện lớn rất khó khăn nên người ta dùng biến dòng điện để biến đổi dòng điện lớn thành dòng điện nhỏ (5A hoặc 1A). Sau đó đo dòng điện nhỏ này và tính ra dòng điện lớn theo tỉ lệ

Các loại biến dòng

  1. Biến dòng đo lường (MCT) dùng cho đồng hồ ampe, công tơ điện
  2. Biến dòng bảo vệ (PCT) dùng cho các loại relay bảo vệ quá dòng, chạm đất
  3. Biến dòng cân bằng hoặc biến dòng thứ tự không: Dùng cho relay bảo vệ chạm đất, dòng rò
  4. Biến dòng kẹp có mạch từ hở dùng để thay thế hoặc lắp mới ở những nơi khó tháo cáp, thanh cái

Các hiệu biến dòng thông dụng

Điện lực thường dùng biến dòng EMIC, Mitex và trung tâm 2. Thị trường ngoài dung thêm các hãng Ilec, Elmex, Newtek, CNC, Taiwan meter, Risesun, Dixsen, Munhean, Omega

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0977776611   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com