Biến dòng Elmex

Biến dòng Elmex (Ấn độ) ELP1, ELP2, ELP3, ELPHN1, ELPHN2, ELPHN3, ELPH3, ELPG3, ELPJ3, ELPL2, ELPM2. Ưu điểm rất nhỏ gọn, đẹp, phù hợp gắn cho các tủ điện.

biến dòng elmex

Elmex ELP1

elmex elp1

Elmex ELP2

elmex elp2

Elmex ELP3

elmex elp3

Elmex ELPG3

elmex elpg3

Elmex ELPHN1, ELPHN3

elmex elphn3

Elmex ELPJ3

elmex elpj3

Elmex ELPH3

elmex elph3

Elmex ELPL2

elmex elpl2

Elmex ELPM2

elmex elpm2

Elmex ELPO4

elmex elpo4
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com