Biến dòng Mitex

biến dòng mitex

Các loại biến dòng đo lường hạ thế Mitex

  1. Mitex BD01: Biến dòng chuyên dùng cho công tơ điện lực, Loại tròn, CL 0.5, đầy đủ phê duyệt mẫu
  2. Mitex BD02: Biến dòng chuyên dùng tủ bảng điện, loại tròn, CL 1, đầy đủ phê duyệt mẫu
  3. Mitex BD03: Biến dòng chuyên dùng tủ bảng điện, loại vuông, CL 0.5, đầy đủ phê duyệt mẫu

Hình ảnh và thông số kỹ thuật biến dòng

Mitex bd01 Thông số kỹ thuật biến dòng Mitex bd01 kích thước biến dòng Mitex bd01 Mitex bd02 Thông số kỹ thuật biến dòng Mitex bd02 kích thước biến dòng Mitex bd02 Mitex bd03 Thông số kỹ thuật biến dòng Mitex bd03 kích thước biến dòng Mitex bd03
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com