Biến dòng Newtek

biến dòng Newtek

Biến dòng Newtek chuyên dùng cho tủ điện, ưu thế chính là kích thước rất nhỏ gọn, phù hợp cho các form tủ phân phối.

Newtek NE R21

Biến dòng hộp, lỗ tròn 21mm, tỉ số 75/5A, 100/5A, 150/5A, 200/5A, 250/5A, 300/5A

newtek ne r21 giá biến dòng newtek ne r21

Newtek NE 210S

Biến dòng hộp, lỗ busbar 21x11mm, tỉ số 50/5A, 75/5A, 100/5A, 150/5A, 200/5A, 250/5A, 300/5A

newtek ne 210s giá biến dòng newtek ne 210s

Newtek NE 310S

Biến dòng hộp, lỗ busbar 31x11mm, tỉ số 100/5A, 150/5A, 200/5A, 250/5A, 300/5A, 400/5A

newtek ne 310s giá biến dòng newtek ne 310s

Newtek NE 3R30

Biến dòng hộp, lỗ busbar tròn 30mm, tỉ số 100/5A, 150/5A, 200/5A, 250/5A, 300/5A, 400/5A, 500/5A, 600/5A, 800/5A

newtek ne 3r30 giá biến dòng newtek ne 3r30

Newtek NE 310

Biến dòng hộp, lỗ busbar tròn 30mm / bus 31x11, tỉ số 100/5A, 150/5A, 200/5A, 250/5A, 300/5A, 400/5A, 500/5A, 600/5A, 800/5A

newtek ne 310 giá biến dòng newtek ne 310

Newtek NE 412

Biến dòng hộp, lỗ busbar tròn 33mm / bus 41x13, tỉ số 250/5A, 300/5A, 400/5A, 500/5A, 600/5A, 800/5A

newtek ne 412 giá biến dòng newtek ne 412

Newtek NE 512

Biến dòng hộp, lỗ busbar tròn 42mm / bus 51x13, tỉ số 250/5A, 300/5A, 400/5A, 500/5A, 600/5A, 800/5A, 1000/5A, 1250/5A

newtek ne 512 giá biến dòng newtek ne 512

Newtek NE 615

Biến dòng hộp, lỗ busbar tròn 52mm / bus 61x16, tỉ số 400/5A, 500/5A, 600/5A, 800/5A, 1000/5A, 1250/5A, 1600/5A, 2000/5A

newtek ne 615 giá biến dòng newtek ne 615

Newtek NE 640

Biến dòng hộp, lỗ busbar bus 64x44, tỉ số 400/5A, 500/5A, 600/5A, 800/5A, 1000/5A, 1250/5A

newtek ne 640 giá biến dòng newtek ne 640

Newtek NE 815

Biến dòng hộp, lỗ busbar tròn 61/ bus 63x16, tỉ số 600/5A, 500/5A, 600/5A, 800/5A, 1000/5A, 1250/5A, 1600/5A, 2000/5A

newtek ne 815 giá biến dòng newtek ne 815
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com