Contactor tụ bù C&S, xuất xứ Ấn độ, dung lượng từ 10Kvar đến 75Kvar @400VAC.
Nhà sản xuất:
Thiết bị điện CS
Results 1 - 10 of 10

C&S Ấn độ

TC1D50K contaactor tụ bù 50Kvar Đánh giá: 4/5

TC1D10K - Contactor tụ bù 10Kvar

Contactor tụ bù 10kvar 400-440V C&S, Ấn độ

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

TC1D50K contaactor tụ bù 50Kvar Đánh giá: 4/5

TC1D16K - Contactor tụ bù 16Kvar

Contactor tụ bù 16kvar 400-440V C&S, Ấn độ

Giá có VAT: 617,100 VND
Giá: 561,000 VND

Thông tin sản phẩm

TC1D50K contaactor tụ bù 50Kvar Đánh giá: 4/5

TC1D20K - Contactor tụ bù 20Kvar

Contactor tụ bù 20kvar 400-440V C&S, Ấn độ

Giá có VAT: 744,700 VND
Giá: 677,000 VND

Thông tin sản phẩm

TC1D50K contaactor tụ bù 50Kvar Đánh giá: 4/5

TC1D25K - Contactor tụ bù 25Kvar

Contactor tụ bù 25kvar 400-440V C&S, Ấn độ

Giá có VAT: 858,000 VND
Giá: 780,000 VND

Thông tin sản phẩm

TC1D50K contaactor tụ bù 50Kvar Đánh giá: 4/5

TC1D33K - Contactor tụ bù 33Kvar

Contactor tụ bù 33kvar 400-440V C&S, Ấn độ

Giá có VAT: 1,134,100 VND
Giá: 1,031,000 VND

Thông tin sản phẩm

TC1D50K contaactor tụ bù 50Kvar Đánh giá: 4/5

TC1D40K - Contactor tụ bù 40Kvar

Contactor tụ bù 40kvar 400-440V C&S, Ấn độ

Giá có VAT: 1,289,200 VND
Giá: 1,172,000 VND

Thông tin sản phẩm

TC1D50K contaactor tụ bù 50Kvar Đánh giá: 4/5

TC1D50K - Contactor tụ bù 50Kvar

Contactor tụ bù 50kvar 400-440V C&S, Ấn độ

Giá có VAT: 1,569,700 VND
Giá: 1,427,000 VND

Thông tin sản phẩm

TC1D50K contaactor tụ bù 50Kvar Đánh giá: 4/5

TC1D60K - Contactor tụ bù 60Kvar

Contactor tụ bù 60kvar 400-440V C&S, Ấn độ

Giá có VAT: 2,041,600 VND
Giá: 1,856,000 VND

Thông tin sản phẩm

TC1D50K contaactor tụ bù 50Kvar Đánh giá: 4/5

TC1D75K - Contactor tụ bù 75Kvar

Contactor tụ bù 75kvar 400-440V C&S, Ấn độ

Giá có VAT: 2,541,000 VND
Giá: 2,310,000 VND

Thông tin sản phẩm

contactor tu bu 100kvar Đánh giá: 4/5

TC1D100K - Contactor tụ bù 100Kvar

Contactor tụ bù 100kvar 400-440V C&S, Ấn độ

Giá có VAT: 3,403,400 VND
Giá: 3,094,000 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com