MTS (change over switch - cầu dao đảo) ABB: OT100, OT160, OT200, OT250, OT315, OT400, OT630, OT800, OT1000, OT1250, OT1600, OT2000, OT2500, OT3200

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện ABB
Results 1 - 11 of 11

ABB

abb-ot100f3c Đánh giá: 4/5

ABB OT100F3C: MTS ABB 100A, 3 P

ABB OT100F3C: Chuyển nguồn MTS ABB 100A, 3 P

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

abb-ot125f3c Đánh giá: 4/5

ABB OT125F3C: Cầu dao đảo MTS 125A, 3P

ABB OT125F3C: Cầu dao đảo MTS 125A, 3P

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

abb ot160e03cp Đánh giá: 4/5

ABB OT160E03CP: Chuyển nguồn MTS 160A, 3P

ABB OT160E03CP: Chuyển nguồn MTS 160A, 3P

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

abb ot200e03cp Đánh giá: 4/5

ABB OT200E03CP: Chuyển nguồn MTS 200A, 3P

ABB OT200E03CP: Chuyển nguồn MTS 200A, 3P

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

abb ot250e03cp Đánh giá: 4/5

ABB OT250E03CP: Chuyển nguồn MTS 250A, 3P

ABB OT250E03CP: Chuyển nguồn MTS 250A, 3P

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

abb ot315e03cp Đánh giá: 4/5

ABB OT315E03CP: Chuyển nguồn MTS 315A, 3P

ABB OT315E03CP: Chuyển nguồn MTS 315A, 3P

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

abb ot400e03cp Đánh giá: 4/5

ABB OT400E03CP: Chuyển nguồn MTS 400A, 3P

ABB OT400E03CP: Chuyển nguồn MTS 400A, 3P

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

abb ot630e03cp Đánh giá: 4/5

ABB OT630E03CP: Chuyển nguồn MTS 630A, 3P

ABB OT630E03CP: Chuyển nguồn MTS (cầu dao đảo) 630A, 3P

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

abb ot800e03cp Đánh giá: 4/5

ABB OT800E03CP: Chuyển nguồn MTS 800A, 3P

ABB OT800E03CP: Chuyển nguồn MTS (cầu dao đảo) 800A, 3P

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

abb ot1000e03cp Đánh giá: 4/5

ABB OT1000E03CP: Chuyển nguồn MTS 1000A, 3P

ABB OT1000E03CP: Chuyển nguồn MTS (cầu dao đảo) 1000A, 3P

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

abb ot1250e03cp Đánh giá: 4/5

ABB OT1250E03CP: Chuyển nguồn MTS 1250A, 3P

ABB OT1250E03CP: Chuyển nguồn MTS (cầu dao đảo) 1250A, 3P

Giá có VAT: 0 VND
Giá: 0 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com