Cầu dao đảo MTS

cầu dao đảo

Các loại cầu dao đảo, MTS dùng để đổi nguồn điện bằng tay, đảo chiều động cơ, đổi nối sao tam giác

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com