Cầu dao đảo MTS (manual change over switch) C&S, Ấn độ, là loại cắt có tải, an toàn
Nhà sản xuất:
Thiết bị điện CS
Results 1 - 10 of 10

CS

mts 100a Đánh giá: 4/5

CSCS100NM3CO: MTS 100A, 3P

CSCS100NM3CO: Cầu dao đảo MTS 100A, 3P, Ấn độ

Giá có VAT: 1,100,000 VND
Giá: 1,000,000 VND

Thông tin sản phẩm

contactor c&s 50A Đánh giá: 4/5

CSCS125NM3CO: Cầu dao đảo MTS 125A, 3P

CSCS125NM3CO: Cầu dao đảo MTS 125A, 3 cực, Ấn độ

Giá có VAT: 2,235,200 VND
Giá: 2,032,000 VND

Thông tin sản phẩm

mts160a Đánh giá: 4/5

CSCS160NM3CO: MTS 160A, 3P

CSCS160NM3CO: Cầu dao đảo MTS 160A, 3P, Ấn độ

Giá có VAT: 2,446,400 VND
Giá: 2,224,000 VND

Thông tin sản phẩm

cầu dao đảo 200a Đánh giá: 4/5

CSCS200NM3CO: Đảo nguồn 200A, 3 cực

CSCS200NM3CO: Đảo nguồn điện bằng tay (MTS) 200A, 3 cực, Ấn độ

Giá có VAT: 2,666,400 VND
Giá: 2,424,000 VND

Thông tin sản phẩm

đảo nguồn điện 400a Đánh giá: 4/5

CSCS400K3CO: Chuyển nguồn MTS 400A, 3P

CSCS400K3CO: Chuyển nguồn MTS 400A, 3P, Ấn độ

Giá có VAT: 6,705,600 VND
Giá: 6,096,000 VND

Thông tin sản phẩm

cầu dao đảo 250a Đánh giá: 4/5

CSCS250NM3CO: Đảo nguồn 250A, 3 cực

CSCS250NM3CO: Đảo nguồn điện bằng tay (Manual Transfer Switch) 250A, 3 cực, Ấn độ

Giá có VAT: 3,784,000 VND
Giá: 3,440,000 VND

Thông tin sản phẩm

đảo nguồn điện 630a Đánh giá: 4/5

CSCS630K3CO: Chuyển nguồn MTS 630A, 3P

CSCS630K3CO: Chuyển nguồn bằng tay 630A, 3P, Ấn độ

Giá có VAT: 5,802,500 VND
Giá: 5,275,000 VND

Thông tin sản phẩm

đảo nguồn điện 630a Đánh giá: 4/5

CSCS800K3CO: Chuyển nguồn MTS 630A, 3P

CSCS800K3CO: Chuyển nguồn bằng tay (MTS) 800A, 3P, Ấn độ

Giá có VAT: 7,295,200 VND
Giá: 6,632,000 VND

Thông tin sản phẩm

cầu dao đảo 2p 63a Đánh giá: 4/5

Cầu dao đảo 2P 63A

MTS Wintrip kích thước MCB, 3 vị trí I-Off-II. Kích thước bằng 2MCB (36mm).

Giá có VAT: 319,000 VND
Giá: 290,000 VND

Thông tin sản phẩm

cầu dao đảo 4p 63a Đánh giá: 4/5

Cầu dao đảo 4P 63A

MTS Wintrip 4P kích thước MCB, 3 vị trí I-Off-II. Kích thước bằng 4 MCB (72mm).

Giá có VAT: 495,000 VND
Giá: 450,000 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0977776611   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com