MTS Socomec Sircover

3P, 4P với dòng điện 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A

Nhà sản xuất:
ATS Socomec
Results 1 - 20 of 28
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 1 of 2

MTS Socomec

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3013: Cầu dao đảo 125A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch: Cầu dao đảo 125A, 3P

Giá có VAT: 5,405,400 VND
Giá: 4,914,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3016: Cầu dao đảo 160A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41ac 3016: Cầu dao đảo 160A, 3P

Giá có VAT: 6,282,100 VND
Giá: 5,711,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3020: Cầu dao đảo 200A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3020: Cầu dao đảo 200A, 3P

Giá có VAT: 8,054,200 VND
Giá: 7,322,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3025: Cầu dao đảo MTS 250A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3025: Cầu dao đảo 250A, 3P

Giá có VAT: 8,420,500 VND
Giá: 7,655,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3040: Cầu dao đảo MTS 400A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3040: Cầu dao đảo 400A, 3P

Giá có VAT: 9,460,000 VND
Giá: 8,600,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3050: Cầu dao đảo MTS 500A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3050: Cầu dao đảo 500A, 3P

Giá có VAT: 15,661,800 VND
Giá: 14,238,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3063: Cầu dao đảo MTS 630A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3063: Cầu dao đảo 630A, 3P

Giá có VAT: 16,889,400 VND
Giá: 15,354,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3080: Cầu dao đảo 800A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3080: Cầu dao đảo 800A, 3P

Giá có VAT: 30,521,700 VND
Giá: 27,747,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3100: Cầu dao đảo MTS 1000A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3100: Cầu dao đảo 1000A, 3P

Giá có VAT: 36,863,200 VND
Giá: 33,512,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3120: Cầu dao đảo MTS 1250A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3120: Cầu dao đảo 1250A, 3P

Giá có VAT: 42,520,500 VND
Giá: 38,655,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3160: Cầu dao đảo MTS 1600A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3160: Cầu dao đảo 1600A, 3P

Giá có VAT: 58,469,400 VND
Giá: 53,154,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3200: Cầu dao đảo MTS 2000A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3200: Cầu dao đảo 2000A, 3P

Giá có VAT: 88,981,200 VND
Giá: 80,892,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3250: Cầu dao đảo MTS 2500A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3250: Cầu dao đảo 2500A, 3P

Giá có VAT: 100,936,000 VND
Giá: 91,760,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3320: Cầu dao đảo MTS 3200A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3320: Cầu dao đảo 3200A, 3P

Giá có VAT: 109,459,900 VND
Giá: 99,509,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-4320: Cầu dao đảo MTS 3200A, 4P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-4320: Cầu dao đảo 3200A, 4P

Giá có VAT: 140,308,300 VND
Giá: 127,553,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-4250: Cầu dao đảo MTS 2500A, 4P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-4250: Cầu dao đảo 2500A, 4P

Giá có VAT: 112,345,200 VND
Giá: 102,132,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-4200: Cầu dao đảo MTS 2000A, 4P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-4200: Cầu dao đảo 2000A, 4P

Giá có VAT: 100,104,400 VND
Giá: 91,004,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-4160: Cầu dao đảo MTS 1600A, 4P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-4160: Cầu dao đảo 1600A, 4P

Giá có VAT: 66,161,700 VND
Giá: 60,147,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-4120: Cầu dao đảo MTS 1250A, 4P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-4120: Cầu dao đảo 1250A, 4P

Giá có VAT: 45,139,600 VND
Giá: 41,036,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-4100: Cầu dao đảo MTS 1000A, 4P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-4100: Cầu dao đảo 1000A, 4P

Giá có VAT: 39,971,800 VND
Giá: 36,338,000 VND

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com