MTS Socomec Sircover

3P, 4P với dòng điện 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A

Nhà sản xuất:
ATS Socomec
Results 1 - 20 of 28
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 1 of 2

MTS Socomec

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3013: Cầu dao đảo 125A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch: Cầu dao đảo 125A, 3P

Giá có VAT: 7,321,600 VND
Giá: 6,656,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3016: Cầu dao đảo 160A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41ac 3016: Cầu dao đảo 160A, 3P

Giá có VAT: 8,511,400 VND
Giá: 7,737,600 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3020: Cầu dao đảo 200A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3020: Cầu dao đảo 200A, 3P

Giá có VAT: 10,912,000 VND
Giá: 9,920,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3025: Cầu dao đảo MTS 250A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3025: Cầu dao đảo 250A, 3P

Giá có VAT: 11,404,800 VND
Giá: 10,368,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3040: Cầu dao đảo MTS 400A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3040: Cầu dao đảo 400A, 3P

Giá có VAT: 12,812,800 VND
Giá: 11,648,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3050: Cầu dao đảo MTS 500A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3050: Cầu dao đảo 500A, 3P

Giá có VAT: 19,888,000 VND
Giá: 18,080,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3063: Cầu dao đảo MTS 630A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3063: Cầu dao đảo 630A, 3P

Giá có VAT: 22,880,000 VND
Giá: 20,800,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3080: Cầu dao đảo 800A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3080: Cầu dao đảo 800A, 3P

Giá có VAT: 38,755,200 VND
Giá: 35,232,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3100: Cầu dao đảo MTS 1000A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3100: Cầu dao đảo 1000A, 3P

Giá có VAT: 43,690,200 VND
Giá: 39,718,400 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3120: Cầu dao đảo MTS 1250A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3120: Cầu dao đảo 1250A, 3P

Giá có VAT: 52,588,800 VND
Giá: 47,808,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3160: Cầu dao đảo MTS 1600A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3160: Cầu dao đảo 1600A, 3P

Giá có VAT: 79,200,000 VND
Giá: 72,000,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3200: Cầu dao đảo MTS 2000A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3200: Cầu dao đảo 2000A, 3P

Giá có VAT: 120,524,800 VND
Giá: 109,568,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3250: Cầu dao đảo MTS 2500A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3250: Cầu dao đảo 2500A, 3P

Giá có VAT: 136,716,800 VND
Giá: 124,288,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-3320: Cầu dao đảo MTS 3200A, 3P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-3320: Cầu dao đảo 3200A, 3P

Giá có VAT: 148,262,400 VND
Giá: 134,784,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-4320: Cầu dao đảo MTS 3200A, 4P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-4320: Cầu dao đảo 3200A, 4P

Giá có VAT: 189,376,000 VND
Giá: 172,160,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-4250: Cầu dao đảo MTS 2500A, 4P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-4250: Cầu dao đảo 2500A, 4P

Giá có VAT: 152,169,600 VND
Giá: 138,336,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-4200: Cầu dao đảo MTS 2000A, 4P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-4200: Cầu dao đảo 2000A, 4P

Giá có VAT: 135,590,400 VND
Giá: 123,264,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-4160: Cầu dao đảo MTS 1600A, 4P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-4160: Cầu dao đảo 1600A, 4P

Giá có VAT: 89,619,200 VND
Giá: 81,472,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-4120: Cầu dao đảo MTS 1250A, 4P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-4120: Cầu dao đảo 1250A, 4P

Giá có VAT: 58,361,600 VND
Giá: 53,056,000 VND

Thông tin sản phẩm

socomec sircover changeover 125a Đánh giá: 4/5

Sircover-41AC-4100: Cầu dao đảo MTS 1000A, 4P

Socomec Sircover AC Changeover Switch 41AC-4100: Cầu dao đảo 1000A, 4P

Giá có VAT: 45,478,400 VND
Giá: 41,344,000 VND

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com