Công tơ điện

công tơ điện

Công tơ điện là gì

Là thiết bị điện dùng để đo đếm điện năng mà nhà bán điện đã cung cấp cho nhà mua điện

Công tơ điện gồm những loại nào

  1. Phân theo số pha: Công tơ 1 pha và công tơ 3 pha
  2. Phân theo giá bán điện: Công tơ 1 giá và công tơ 3 giá (nhiều giá)
  3. Phân theo cấu tạo: Công tơ điện cơ và công tơ điện tử

Các hãng công tơ điện thông dụng tại việt nam

Điện lực thường dùng các loại công tơ điện, công tơ điện tử của EMIC, Vinasino, EDMI, Elster, landis, Hữu Hồng, CPC...

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com