Công tơ điện Emic

Công tơ CV140, CV141, MV3E4, MV2E3, cơ điện tử MV3T, công tơ điện tử ME-40, ME-41, CE-14, CE-18G, CE-38...

Nhà sản xuất:
Thiết bị điện Emic
Results 1 - 18 of 18

Emic

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ Emic 5/20A (CV140)

Công tơ Emic 5/20A (CV140)

Giá có VAT: 363,000 VND
Giá: 330,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ Emic 10/40A (CV140)

Công tơ Emic 10/40A (CV140)

Giá có VAT: 385,000 VND
Giá: 350,000 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ Emic 20/80A (CV140)

Công tơ Emic 20/80A (CV140)

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ Emic 40/120A (CV140)

Công tơ Emic 40/120A (CV140)

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ 3x5A gián tiếp, 220/380V

Công tơ 3x5A gián tiếp, 220/380V, hữu công (KWh), 3 pha 4 dây

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ3x5A gián tiếp 120/208V

Công tơ 3x5A gián tiếp, 120/208V, hữu công (KWh), 3 pha 4 dây

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ 3x5A gián tiếp 127/220V

Công tơ 3x5A gián tiếp 127/220V, hữu công (KWh), 3 pha 4 dây

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ 3x10/20A trực tiếp, 220/380V

Công tơ 3x10/20A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ 3x20/40A trực tiếp, 220/380V

Công tơ 3x20/40A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ 3x30/60A trực tiếp, 220/380V

Công tơ 3x30/60A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Công tơ 3x50/100A trực tiếp, 220/380V

Công tơ 3x50/100A trực tiếp, 220/380V, Hữu công (KWh) MV3E4

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, gián tiếp 5A CL2 (MV3Tb)

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, gián tiếp 5A CL2 (MV3Tb)

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 10(20)A CL2 (MV3Tb)

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 10(20)A CL2 (MV3Tb)

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 20(40)A CL2 (MV3Tb)

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 20(40)A CL2 (MV3Tb)

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 30(60)A CL2 (MV3Tb)

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 30(60)A CL2 (MV3Tb)

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 50(100)A CL2 (MV3Tb)

Đồng hồ cơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 50(100)A CL2 (MV3Tb)

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

ME-40m: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 10(100)A

ME-40m: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá, trực tiếp 10(100)A

Giá có VAT: 100 VND
Giá: 100 VND

Thông tin sản phẩm

Hình ảnh thực tế Đánh giá: 4/5

ME-41m:Công tơ điện tử 3 pha 3 giá, gián tiếp 5(6)A CL0.5

ME-41m: Công tơ điện tử 3 pha 3 giá, gián tiếp 5(6)A CL0.5, đo đếm 2 chiều. Hiện nay được thay bằng ME-41

Giá có VAT: 4,565,000 VND
Giá: 4,150,000 VND

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2005 - 2017 Thiết bị điện PHƯƠNG LAI.
Tel : 028.37658733    -    0914919933   -     0989672499   - Fax: 028.37658738 - Email : kd@phuonglai.com